Rekompensata utraconej jubileuszówki jest wolna od składek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 03-06-2013 r.

Od świadczeń wypłacanych pracownikom w związku z likwidacją uprawnień do nagrody jubileuszowej nie płaci się składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Potwierdza to ZUS w wydawanych interpretacjach indywidualnych.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem ZUS, zwolnienie składkowe obejmuje świadczenia pieniężne, które pracownicy otrzymują w związku z likwidacją nagród jubileuszowych, jeżeli następuje to w związku z modyfikacją w firmie przepisów płacowych (np. regulaminu wynagradzania, układu zbiorowego pracy) eliminujących te nagrody. Nie ma przy tym znaczenia nazwa otrzymanego przez pracownika świadczenia.

W interpretacji indywidualnej z 29 stycznia 2013 r. (sygn. akt WPI/20000/71/2013)ZUS uznał, że wolna od składek będzie m.in. rekompensata w formie wypłaty pracownikom rezerwy na nagrody jubileuszowe, która zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania była gromadzona przez pracodawcę (bank) na indywidualnych kontach jego pracowników. Jak wskazał ZUS w wydanej interpretacji, możliwe jest wyłączenie z oskładkowania wypłacanych pracownikom świadczeń, jeżeli spełnione zostały łącznie dwie przesłanki – wypłata rekompensaty następuje w związku z likwidacją nagród jubileuszowych, a dotychczas obowiązujące u pracodawcy zasady przyznawania tych nagród, przewidywały ich wypłatę nie częściej niż co 5 lat.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32765 )
Array ( [docId] => 32765 )

Array ( [docId] => 32765 )