Składki od wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Kategoria: Składki ZUS
Data: 06-10-2014 r.

W przypadku, gdy pracodawca np. na podstawie ugody zawartej przed sądem pracy będzie wypłacać byłemu pracownikowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, musi od wypłaconej kwoty naliczyć składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeżeli należności pracownicze dochodzone są na drodze sądowej znaczenie ma roszczenie z jakim pracownik wystąpił do sądu. Jeżeli dotyczyło ono składnika wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek, to od uzyskanej kwoty trzeba opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i to zarówno w przypadku, gdy wynagrodzenie to będzie wypłacane na podstawie wyroku sądu, jak i zawartej pomiędzy stronami ugody (której przedmiotem będzie to roszczenie).

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe jest przychodem ze stosunku pracy i przychód ten nie został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe co oznacza, że od takiego przychodu składki są należne.

 

Składki te powinny być rozliczone w dokumentach składanych do ZUS za miesiąc, w którym taki przychód został wypłacony byłemu pracownikowi. Gdy wypłata jest dokonana na rzecz byłego zatrudnionego, rozliczenie należnych składek płatnik powinien dokonać w raporcie ZUS RCA z kodem 30 00 xx.

Zapamiętaj!

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązkowe składki na FP opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji od wynagrodzenia za nadgodziny powinny zostać naliczone także składki na FP. Płatnik powinien naliczyć i opłacić również składkę na FGŚP jeżeli płatnik jest zobowiązany na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy do opłacania tej składki. Składka na FP i FGŚP jest nienależna gdy ubezpieczony ukończył 55 lat (kobieta) lub 60 lat mężczyzna.

Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35806 )
Array ( [docId] => 35806 )