Jakie kody mogą zostać wpisane na zaświadczeniu lekarskim

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Ryś Paweł
Data: 03-10-2012 r.

Zaświadczenie lekarski dające podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego wydawane jest w przypadku czasowej niezdolności do pracy, pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej informacje. Wpisanie określonego kodu decyduje w szczególności o wysokości zasiłku.

Rodzaje kodów na zaświadczeniach lekarskich

Kody literowe na zaświadczeniach lekarskich mają wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa rozróżnia 5 rodzajów kodów wpisywanych na zaświadczeniach lekarskich. W zaświadczeniu lekarskim lekarz może wpisać następujące kody:

  • kod A – oznaczający niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni – spowodowanej tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;
  • kod B – oznaczający niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;
  • kod C – oznaczający niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;
  • kod D – oznaczający niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;
  • kod E – oznaczający niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Bardzo istotne jest dla pracownika, że na jego pisemny wniosek w zaświadczeniu lekarskim, nie umieszcza się kodu „B” i „D”.

Zasadą jest, że zaświadczenie lekarskie wystawia się z dwiema kopiami:

  • oryginał zaświadczenia lekarskiego wystawiający zaświadczenie przesyła, w ciągu 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • pierwszą kopię zaświadczenia lekarskiego otrzymuje ubezpieczony;
  • drugą kopię wystawiający zaświadczenie przechowuje przez okres 3 lat.

Kody literowe wpisuje się zarówno na oryginale i na kopiach zaświadczenia lekarskiego.

 

Wpływ kodów na zasiłek chorobowy

Jakie ma znaczenie rodzaj kodu wpisane na zaświadczeniu lekarskim? Rodzaj kodu decyduje o wysokości zasiłku jakie może otrzymać ubezpieczony. Zasadą jest, że zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast w przypadku niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Wpisanie kodu niekiedy decyduje również o otrzymaniu samego zasiłku. Na przykład w przypadku wpisania kodu C, ubezpieczony może w ogólnie nie otrzymać zasiłku. Dzieje się tak ponieważ ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności.

Kody w zaświadczeniach lekarskich warunkują także, jak długo ubezpieczony będzie otrzymywał zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą (kod D) lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni (kod B).


Zobacz także:

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32858 )
Array ( [docId] => 32858 )