Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – konieczna zgoda pracodawcy

Data: 27-11-2013 r.

Pracownik uprawniony do urlopu rodzicielskiego może połączyć korzystanie z tego urlopu z pracą u swojego pracodawcy. Są jednak dwa warunki – wymiar etatu nie może być wyższy niż 1/2, a pracodawca musi się zgodzić na wniosek pracownika w tej sprawie.

Urlop rodzicielski, tak samo jak dodatkowy urlop macierzyński, może być łączony z pracą na część etatu u pracodawcy, który udzielił tego urlopu. Pracownik składa pracodawcy wniosek dotyczący podjęcia pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

Wniosek pracownika o podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego nie jest dla pracodawcy bezwzględnie wiążący. Pracodawca ma wprawdzie, co do zasady, uwzględnić wniosek pracownika, może jednak odmówić ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Jako przykłady prac, które często będą wykluczać zatrudnienie pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego tylko na część etatu można wskazać prace związane z odpowiedzialnością materialną za mienie powierzone, w szczególności ze wspólną odpowiedzialnością za mienie powierzone, prace wykonywane w systemie zmianowym, a także prace na stanowiskach kierowniczych.

Przykładowo, jeśli pracownica zatrudniona na stanowisku głównej księgowej, która korzysta z urlopu rodzicielskiego od 22 października 2013 r. do 21 kwietnia 2014 r., złoży pracodawcy wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/4 etatu od 1 grudnia 2013 r. do 28 lutego 2014 r., pracodawca może się nie zgodzić. W tym okresie – ze względu na zamknięcie roku – obsada stanowiska głównej księgowej potrzebna jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33291 )
Array ( [docId] => 33291 )