Ubezpieczenie osoby współpracującej a rozdzielność majątkowa małżonków

Kategoria: Składki ZUS
Data: 20-11-2013 r.

Osobą współpracującą jest m.in. małżonek, jeżeli pozostaje z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu działalności. Jeżeli powyższe kryteria spełnia pracownik, to do celów ubezpieczeń społecznych traktowany jest jak osoba współpracująca. Nie podlega więc ubezpieczeniom ze stosunku pracy, lecz z tytułu współpracy.

Ustalając, czy małżonek może być uznany za osobę współpracującą, nie bierze się pod uwagę ani okresu, przez który współpraca jest wykonywana, ani wymiaru czasu pracy, ani wieku osoby współpracującej. Według Sądu Najwyższego (II UK 134/08) o współpracy przesądza fakt, że udział małżonka przy prowadzeniu firmy jest istotny w działalności gospodarczej, tzn. zakres prac małżonka jest na tyle znaczący, że bez tej kooperacji firma nie osiągnęłaby takiego stopnia funkcjonowania.

Dodatkowo działania nie mogą mieć charakteru wtórnego, muszą pozostawać w bezpośrednim związku z przedmiotem działalności oraz muszą charakteryzować się pewną systematycznością, stabilnością i zorganizowaniem.

 

Kolejna przesłanka definiująca osobę współpracującą dotyczy prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. To określenie należy rozumieć potocznie jako wspólne pożycie, polegające na współpokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem zamieszkania, zaspokajaniu potrzeb rodziny, wychowywaniu dzieci. Cechami charakterystycznymi prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być „udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi, a wszystko to dodatkowo uzupełnione cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują” (II URN 56/95).

Rozdzielność majątkowa małżonków czy też oddzielne adresy zameldowania członków rodziny nie oznaczają automatycznie, że nie prowadzą oni wspólnie gospodarstwa domowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32844 )
Array ( [docId] => 32844 )