Przekształcenie firmy wymaga ponownego ustalenia składki wypadkowej

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-11-2013 r.

Nowy płatnik musi we własnym zakresie ustalić wysokość obowiązującej go stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Nie może automatycznie stosować stawki przyjętej przed przekształceniem. Takie stanowisko wyrażono w interpretacji indywidualnej ZUS z 15 czerwca 2013 r. (DI/20000/451/791/2013).


ZUS przypomniał, że w przypadku nowo zgłaszanych płatników liczbę ubezpieczonych oraz grupę działalności – od których zależy wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe – ustala się na podstawie stanu z miesiąca, w którym płatnik został zgłoszony do ZUS (art. 28 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Z pytaniem o możliwość opłacania składki wypadkowej w dotychczasowej wysokości wystąpił do ZUS podmiot wykonujący działalność leczniczą. Poprzednio funkcjonował on w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ), a jego przekształcenie nastąpiło z mocy prawa – w trybie art. 205 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Jednym ze skutków przekształcenia było ustalenie dla nowego podmiotu wyższej składki wypadkowej (1,2%) od tej, która obowiązywała wcześniej (1,08%). Z taką decyzją nie zgadzał się podmiot prowadzący działalność leczniczą. W piśmie skierowanym do ZUS podkreślał, że zmiana organizacyjno-prawna nie spowodowała u niego ani zmiany poziomu zatrudnienia osób ubezpieczonych, ani rodzaju pracy. Wyrejestrował on z ZUS pracowników NZOZ i z tym samym dniem zgłosił wszystkie te osoby do ubezpieczenia jako pracowników podmiotu leczniczego. ZUS stwierdził jednak, że na przyjęcie stanowiska płatnika nie pozwalają aktualnie obowiązujące przepisy.

W świetle ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych każdy nowo zgłaszany płatnik powinien ustalić obowiązującą dla siebie wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Podobne stanowisko, co do braku możliwości kontynuacji działalności przez nowego płatnika ze składką wypadkową obowiązującą poprzednika, przyjmowano także we wcześniejszych interpretacjach ZUS, m.in. z 28 marca 2013 r. (nr DI/10000/451/149/2013). Organ wydający interpretację uznał w niej, że w przypadku zawiązania spółki przez inny podmiot, który wnosi do niej własne przedsiębiorstwo, nowo powstała spółka jest zobowiązana do odrębnego ustalenia obowiązującej ją składki na ubezpieczenie wypadkowe na zasadach ogólnych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32833 )
Array ( [docId] => 32833 )

Array ( [docId] => 32833 )