Bony przyznane niezgodnie z przepisami podlegają ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 18-11-2013 r.

Od wartości przyznanych pracownikom bonów należy opłacić składki, jeżeli pracodawca sfinansował je z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie uwzględniając aktualnej sytuacji rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do świadczeń z funduszu – przypomniał Sąd Okręgowy w Łomży w wyroku z 17 lipca 2013 r. (III U 342/13).

Orzeczenie zapadło w sprawie spółki, która przez 3 kolejne lata, w okresach przedświątecznych, przyznawała swoim pracownikom bony towarowe, finansowane przez pracodawcę ze środków ZFŚS. Świadczenia były przyznawane na skutek porozumienia pracodawcy z działającymi u płatnika związkami zawodowymi.

 

Podstawę przyznania środków stanowił preliminarz wydatków, określający kierunki wykorzystania funduszu socjalnego z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń i przypisane im kwoty. Po osiągnięciu konsensusu pracodawca wystosowywał ostateczne pismo będące rezultatem porozumień, które było parafowane przez pracodawcę i przedstawicieli związków. Od wartości przyznanych pracownikom bonów pracodawca nie odprowadzał składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe a także ubezpieczenie zdrowotne.

Taki tryb ustalania wysokości świadczeń został zakwestionowany w trakcie przeprowadzonej w spółce kontroli. ZUS zarzucił spółce, że obowiązujący u niej regulamin nie przewidywał możliwości przyznania osobom uprawnionym bonów towarowych ani też nie określał zasad dystrybucji środków z funduszu świadczeń socjalnych pod względem kryteriów socjalnych. Pracodawca nie pytał pracowników o aktualną sytuację rodzinną i materialną, a oni sami nie składali pisemnych wniosków o przyznanie bonów oraz oświadczeń o dochodach rodziny. W konsekwencji ZUS nakazał spółce naliczyć składki od przyznanych pracownikom świadczeń.

Płatnik zaskarżył niekorzystną dla siebie decyzję do sądu okręgowego, ten jednak podzielił stanowisko ZUS. Podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przy czym ocena, czy zostały spełnione przesłanki do wyłączenia z podstawy wymiaru składek świadczeń pieniężnych przyznanych przez płatnika, nie może pozostać w oderwaniu od kryteriów określonych w art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Na podstawie tego przepisu przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Nie ma w tym zakresie wyjątków. Nawet regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może zmienić tej zasady – uznał sąd, oddalając odwołanie spółki.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32841 )
Array ( [docId] => 32841 )

Array ( [docId] => 32841 )