Umowa o praktyki ze studentem a składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 13-11-2012 r.

Praktyka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie. W pierwszym przypadku wynagrodzenie miesięczne nie może przekroczyć dwukrotności wynagrodzenia minimalnego. Umowa o praktyki zawarta ze studentem nie podlega składkom ZUS, o ile spełnione są warunki z ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

Co prawda nie ma odrębnych przepisów dotyczących odbywania praktyk studenckich, ale odbywanie praktyk zawodowych, również studenckich, może przebiegać zgodnie z powołaną wyżej ustawą.

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (podmiot przyjmujący na praktykę) może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia (praktykant).

Zasady odbywania praktyk studenckich

Niezbędna jest pisemna umowa o praktykę absolwencką, zawarta między praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę. Stosuje się do niej wybrane przepisy Kodeksu pracy, np. z zakresu bhp, równego traktowania, ogólnych norm czasu pracy. Umowa powinna określać w szczególności:

  • rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne,
  • okres odbywania praktyki,
  • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
  • wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.
Podstawa prawna:
  • ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052),
  • art. 35 ust. 1 pkt 8, art. 35 ust. 6 ustawy o PIT

 

Autor: Izabela Nowacka - specjalista ds. kadrowo-płacowych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32734 )
Array ( [docId] => 32734 )