Umowa z praktykantem

Autor: Kostecka Anna
Data: 15-05-2012 r.

Wiele młodych osób przed podjęciem pracy zawodowej stara się o przyjęcie na praktykę absolwencką, aby pozyskać doświadczenie i nabyć umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania pracy. Aby pracodawca mógł przyjąć praktykanta na staż, musi być zawarta między nimi pisemna umowa o praktykę absolwencką.

Aby pracodawca mógł przyjąć praktykanta na staż pomiędzy tymi dwiema stronami musi być zawarta pisemna umowa o praktykę absolwencką na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Prawidłowo sporządzona umowa powinna zawierać następujące elementy:

  • rodzaj pracy, w ramach, której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne;
  • okres odbywania praktyki;
  • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki;
  • wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.
Umowa z praktykantem nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 kp.

 

Rozwiązanie umowy absolwenckiej

Umowę można rozwiązać na piśmie:

  • w każdym czasie, jeżeli praktyka jest odbywana nieodpłatnie albo
  • z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli jest odbywana odpłatnie.

Kostecka Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26943 )
Array ( [docId] => 26943 )