Umowę zlecenia z własnym pracownikiem na urlopie bezpłatnym zgłasza się do ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 26-06-2013 r.

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem, któremu udzielono urlopu bezpłatnego, nie jest traktowana jako umowa o pracę, lecz jako umowa zlecenia. Powinna zostać zgłoszona na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx. 

Pracownik, który przebywa na urlopie bezpłatnym, nie podlega z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom. Jeśli jednak jednocześnie podpisze umowę zlecenia, będzie to jego jedyny tytuł do ubezpieczeń. Z umowy zlecenia podlega wtedy obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu. Obowiązkowe będzie również ubezpieczenie zdrowotne.

Pracownik dobrowolnie może zadecydować o ubezpieczeniu chorobowym. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w takim przypadku stanowi przychód otrzymywany w związku z wykonywaniem umowy zlecenia.

Podczas gdy umowa zlecenia jest świadczona przez pracownika na rzecz innego podmiotu niż własny pracodawca (pracodawca zatrudnia na bazie umowy zlecenia osobę będącą pracownikiem w innej firmie), następuje zbieg tytułów ubezpieczeń, tj. umowy o pracę oraz umowy zlecenia.

Przykład:

Pielęgniarka z wynagrodzeniem 3.000 zł zatrudniona jest w szpitalu. Od 1.02.2013 r. do 30.04.2013 r. przebywa na urlopie bezpłatnym. W tym samym czasie zawarła umowę zlecenia na świadczenie usług pielęgniarskich z domem opieki społecznej od 1.03.2013 r. do 31.08.2013 r. Od 1.03.2013 r. do 30.04.2013 r. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu z umowy zlecenia. Jako zleceniobiorca może również przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od 1.05.2013 r. będzie obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę, a składki na ubezpieczenia społeczne zostaną naliczone od kwoty 3.000 zł. W związku z tym ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia od 1.05.2013 r. będą miały charakter dobrowolny. Obowiązkowa będzie tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Płatnik składek (zleceniodawca) zgłasza zleceniobiorcę na druku ZUS ZUA z kodem 04 11 xx od 1.03.2013 r., a wyrejestruje na formularzu ZUS ZWUA z kodem 04 11 xx, z datą ustania ubezpieczeń 1.05.2013 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Polecane artykuły

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Choroba w okresie wypowiedzenia

pobierz