Sprawdź, co zrobić, gdy ZUS zakwestionuje umowę

Kategoria: Składki ZUS
Data: 14-07-2016 r.

ZUS, który stwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym, może – bez względu na nazwę umowy i jej postanowienia wskazujące na charakter stosunku prawnego, którym strony zamierzały się poddać – ustalić rzeczywisty jego charakter i istniejący tytuł ubezpieczenia. Warto więc wiedzieć, jaka wygląda praktyka kontrolna ZUS, jakie stanowisko zajmują w tej sprawie sądy. Trzeba pamiętać o tym że z uwagi na to, że od umowy zlecenia są należne składki, a od umowy o dzieło nie, to w praktyce spotkamy się jedynie z sytuacją zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło.

Jeżeli w czasie kontroli inspektor ZUS zakwestionuje rodzaj umowy, to w protokole pokontrolnym opisze to i wskaże, że zawarte umowy są umowami zlecenia, a nie umowami o dzieło. Płatnik, który się z tymi ustaleniami nie zgodzi, powinien w terminie 14 dni wnieść zastrzeżenia do protokołu. Jeżeli ZUS zgodzi się z zastrzeżeniami, to sprawa na tym się skończy. W przypadku gdy ZUS w dalszym ciągu będzie uznawał, że zawarte umowy to umowy o dzieło, wyda decyzję o tym, że osoba wykonująca umowę podlega ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu jako zleceniobiorca. Otrzyma ją zarówno wykonawca, jak i płatnika składek. Każdy z nich będzie mógł w terminie 30 dni wnieść odwołanie do sądu.

 

Podkreślić należy, że ZUS wyda decyzję tylko, gdy wykonawca w okresie wykonywania umowy nie miał innych tytułów do ubezpieczeń społecznych, które zwalniałyby go z podlegania ubezpieczeniom z umowy zlecenia. Jeżeli wykonawca równocześnie miał inny tytuł do ubezpieczeń, np. w innej firmie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat, ze zlecenia nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. W takim przypadku ZUS sam takiej sprawy nie może rozstrzygnąć. Wykonawca podlega bowiem wtedy ewentualnie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. ZUS występuje wtedy z wnioskiem do dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie decyzji, że osoba ta podlega ze zlecenia ubezpieczeniu zdrowotnemu. Odwołanie od decyzji, wnosi się do Prezesa NFZ w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie może być wnieść zarówno płatnik, jak i ubezpieczony. Od decyzji Prezesa NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Andrzej Radzisław, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39245 )
Array ( [docId] => 39245 )