Wspólnik spółki cywilnej może opłacać preferencyjne składki

Kategoria: Składki ZUS
Data: 26-08-2013 r.

W przypadku wspólników spółki cywilnej prawo do opłacania składek jest ustalane odrębnie w stosunku do każdego ze wspólników. Może być więc tak, że jeden ze wspólników ma prawo do opłacania składek od preferencyjnej podstawy wymiaru, a drugi nie, gdyż nie spełnia wymaganych warunków.

Wspólnicy spółki cywilnej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności, mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek mogą skorzystać, gdy:
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadzili innej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wspólnik spółki cywilnej, który nie spełnia tych warunków, składki na ubezpieczenia społeczne za siebie opłaca od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż prognozowanego 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. w 2013 r. 2.227,80 zł.

Po upływie 24 miesięcy kalendarzowych wspólnik spółki cywilnej musi wyrejestrować się z ubezpieczeń (społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) składając formularz ZUS ZWUA i ponownie zgłosić się do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu do ubezpieczeń 05 10 XX.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 8 ust. 6 pkt 1, art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Okres zasiłkowy

  pobierz

  Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

  pobierz

  Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 32801 )
  Array ( [docId] => 32801 )