Finansowane przez pracodawcę posiłki w barze bez składek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 24-08-2013 r.

Wśród składników przychodu zwolnionych ze składek na ubezpieczenia wymieniono wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom. Są jednak dwa warunki tego nieoskładkowania – pracownicy nie mogą mieć prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz miesięcznie wartość udostępnionych posiłków nie może przekraczać 190 zł.

Kwestia ustalania podstawy wymiaru składek – wliczania albo wyłączania z niej określonych przychodów - wciąż stanowi problem dla płatników składek. Dlatego występują oni tak często w tych sprawach o wydanie indywidualnej interpretacji przez ZUS.

 

Decyzja nr 291/2013 z 24 lipca 2013 r.

Od wartości wypłaconej premii uznaniowej należnej pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, także za okres jego absencji spowodowanej przebywaniem na urlopie ojcowskim, powinny zostać naliczone składki na ubezpieczenia społeczne dodatkowa odprawa wypłacona pracownikom w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na mocy porozumienia z powodu zwolnień grupowych jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Decyzja nr 669/2013 z 4 czerwca 2013 r.

Z góry ustalona wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej nie korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru składek.

Decyzja nr 42/2013 z 18 stycznia 2013 r.

Świadczenie, które wynika z regulaminu wynagradzania pracodawcy i uprawnia pracowników do zakupu karnetów sportowych po cenie niższej niż detaliczna (za które pracownicy będą ponosili częściową odpłatność), nie będzie stanowiło podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32796 )
Array ( [docId] => 32796 )