Za studenta zleceniobiorcę niekiedy trzeba opłacić składki

Kategoria: Składki ZUS
Data: 14-05-2014 r.

Od dnia, w którym student, uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej kończy 26 lat, powinien z tytułu umowy zlecenia zostać zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Zleceniodawcy powinni pamiętać, że zleceniobiorcy będący studentami lub uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu do ukończenia 26 lat. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, gdy studenta ze zleceniodawcą łączy jeszcze umowa o pracę albo gdy zlecenie jest wykonywane na rzecz własnego pracodawcy. Wtedy w zakresie ubezpieczeń umowa zlecenia jest traktowana jak umowa o pracę, co oznacza, że składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne są naliczane od łącznego wynagrodzenia, które otrzymuje ubezpieczony.

Należy zwrócić uwagę, że w dniu, w którym student ukończy 26 lat, powinien zostać zgłoszony przez zleceniodawcę do ZUS na druku ZUS ZUA z kodem 04 11 xx. Od tego dnia zleceniodawca musi naliczać za tę osobę składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz przesyłać dokumentację. Jedynie ubezpieczenie chorobowe będzie w takim przypadku dla zleceniobiorcy dobrowolne. Ponieważ zleceniodawcy często mają problem z ustaleniem, jak poprawnie naliczyć składki w sytuacji, gdy student zleceniobiorca kończy 26 lat w trakcie miesiąca, sposób wskazujemy poniżej.

Firma podpisała ze studentem Markiem G. umowę zlecenia na okres od kwietnia do września z wynagrodzeniem ustalonym w stawce miesięcznej 2.000 zł. Pan Marek ukończył 14 maja 26 lat. Z tym dniem powinien zostać zgłoszony do ZUS na formularzu ZUS ZUA z tytułu umowy zlecenia. W raporcie rozliczeniowym ZUS RCA składanym za maj w podstawie wymiaru składek płatnik powinien uwzględnić wynagrodzenie wypłacone w maju za okres od 14 do 31 maja.

Jeśli zleceniobiorca otrzyma za maj wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł, to podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy obliczyć w następujący sposób : 2.000 zł : 31 × 18 – liczba dni podlegania ubezpieczeniom w maju. Natomiast podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowić będzie kwota wynagrodzenia pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego.

Andrzej Radzisław, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34855 )
Array ( [docId] => 34855 )

Array ( [docId] => 34855 )