Zleceniobiorca bez innej umowy podlega ubezpieczeniom ze zlecenia

Kategoria: Składki ZUS
Data: 15-05-2014 r.

Podpisując umowę zlecenia, należy pamiętać, że w przeciwieństwie do umowy o pracę nie zawsze ubezpieczenia z tego tytułu będą obowiązkowe. Płatnik musi więc ustalić, jakim ubezpieczeniom ze zlecenia osoba będzie podlegała.

Zleceniobiorca, który nie ma innych tytułów do ubezpieczeń, z umowy zlecenia obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Obowiązek ubezpieczeń istnieje w okresie od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania umowy do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Za zleceniobiorcę należy również opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe. Objęcie nim następuje od dnia złożenia wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek zgłoszono.

Płatnik ma 7 dni na dokonanie zgłoszenia zleceniobiorcy do właściwych ubezpieczeń. Aby wywiązać się z tego obowiązku, musi uzyskać od ubezpieczonego informacje, czy umowa jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, czy też ubezpieczony ma inne tytuły do ubezpieczeń społecznych i ze zlecenia ubezpieczenia społeczne będą dla niego dobrowolne, a obowiązkowe będzie tylko ubezpieczenie zdrowotne.

Oświadczenie zleceniobiorca składa na piśmie. Warto, aby zleceniodawca zawarł w nim zapis nakładający na zleceniobiorcę obowiązek niezwłocznego przekazania informacji i o zmianach, które mają wpływ na podleganie ubezpieczeniom. W praktyce, gdy ubezpieczony złoży oświadczenie, że ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, to na tej podstawie zostanie zgłoszony wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Płatnik w oświadczeniu na temat innych tytułów do ubezpieczeń powinien wprowadzić zapis, że gdy ubezpieczony nie poinformuje płatnika, że ze zlecenia ubezpieczenia społeczne będą dla niego obowiązkowe, to zobowiązuje się tym samym do uregulowania składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz całości powstałych z tego tytułu odsetek za zwłokę.

Jeżeli po pewnym czasie przyjdzie z ZUS informacja, że zleceniobiorca powinien podlegać wszystkim ubezpieczeniom, a nie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, płatnik musi złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych oraz opłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Andrzej Radzisław, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34862 )
Array ( [docId] => 34862 )