Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – obliczanie poprzednich okresów ubezpieczenia

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 12-11-2012 r.

Może się zdarzyć, że w przypadku osoby, która uprzednio podlegała ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, trzeba zaliczyć do okresu ubezpieczenia chorobowego poprzednie okresy tego ubezpieczenia. Konieczne jest wtedy ustalenie momentu zgłoszenia osoby do tego ubezpieczenia.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje:

  • od dnia wskazanego we wniosku, którym może być dzień powstania tytułu do ubezpieczeń (np. data początkowa umowy zlecenia), pod warunkiem jednak że zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dokonano w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,
  • od daty wskazanej we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od daty zgłoszenia ubezpieczonego do tego ubezpieczenia, jeżeli zgłoszenia dokonano po terminie 7 dni.

Przykład:

Ze zleceniobiorcą, dla którego umowa zlecenia stanowiła jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych, zawarto umowę na okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. Zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego, a także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dokonano dopiero 9 lipca 2012 r. Z uwagi na to, że zgłoszenia do ubezpieczeń dokonano już po upływie 7 dni od daty podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, okres trwania ubezpieczenia chorobowego należy obliczać od 9 lipca.

Podstawa prawna:

  • art. 14 ust. 1 i 1a, art. 36 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32873 )
Array ( [docId] => 32873 )