ZUS ma obowiązek wypłacić zasiłek chorobowy za pracodawcę

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 05-11-2012 r.

W sytuacji, gdy pracodawca nie wypłacił pracownikowi zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, przysługujących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to obowiązek wypłaty tych świadczeń przechodzi na ZUS.

W jednym z wyroków Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę, w której pracownik uległ wypadkowi przy pracy i w związku z tym był niezdolny do pracy. Jego pracodawca był zobowiązany do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i jego wypłaty ubezpieczonemu. Jednak spółka wypłaciła zasiłek chorobowy tylko za część okresu i nie wypłaciła świadczenia rehabilitacyjnego.

Pracownik zwrócił się do ZUS o zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. W odpowiedzi ZUS zobowiązał pracodawcę do wypłacenia pozostałych świadczeń, ale pracodawca nie wykonał decyzji. Spółka zalegała z płatnościami wobec ZUS i pracowników. Ponadto nie składała ona dokumentów rozliczeniowych.

W końcu ZUS odmówił pracownikowi wypłaty świadczeń, z których nie wywiązał się pracodawca, twierdząc, że wypłata zasiłku chorobowego i zasiłku rehabilitacyjnego leży tylko w gestii pracodawcy. Od tej decyzji pracownik odwołał się do sądu.

Sąd Najwyższy: ZUS zapłaci nawet gdy pracodawca się nie wywiązał

Sąd Najwyższy przyznał rację pracownikowi. Zdaniem SN, fakt że pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników sam wypłaca świadczenia z ZUS, nie oznacza, że de facto płaci on z własnych źródeł. Oznacza tylko tyle, że w przepisach wskazano niektórym podmiotom uproszczoną formę wypłaty i rozliczeń świadczeń przysługujących z FUS.

To w ramach FUS pracodawca, który wypłacił zasiłek chorobowy, rozlicza je w poczet należnych od niego składek na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca tylko formalnie wypłaca zasiłek czy wynagrodzenie chorobowe ze środków własnych, bo w istocie wypłaca je ze środków publicznych (FUS).

Żaden przepis prawa nie uzależnia wypłaty świadczeń chorobowych z FUS od uprzedniego stwierdzenia braku środków finansowych na wypłaty tych świadczeń u płatników składek. Oznacza to, że ZUS dysponujący środkami FUS nie może uchylić (uwolnić) się od wypłaty ubezpieczonym pracownikom należnych im świadczeń, choćby to pracodawca powołany do ich wypłaty uchylał się od tego obowiązku (wyrok Sądu Najwyższego z 23 maja 2012 r., I UK 447/11).

Podstawa prawna:

ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.).

Autor: Dominik Wajda - asystent sędziego, Sąd Najwyższy, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32863 )
Array ( [docId] => 32863 )

Array ( [docId] => 32863 )