E-zwolnienia i obniżenie zasiłku za niedotrzymanie terminu

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 12-07-2016 r.

Nowelizacja ustawy chorobowej wprowadziła z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianę zasad dokumentowania czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Od tej daty nie tylko druk ZUS ZLA jest dokumentem potwierdzającym chorobę oraz prawo do zasiłku chorobowego. co ważne, po wprowadzeniu e-zwolnień zasiłki chorobowe nadal ulegają obniżeniu o 25% w przypadku opóźnienia w dostarczeniu zwolnienia pracodawcy.  Dotyczy to jednak tylko zwolnień wystawianych na druku ZUS ZLA. Sprawdź, w jakich sytuacjach można obniżyć zasiłek za nieterminowe dostarczenie zwolnienia.

Dokumentami potwierdzającymi chorobę oraz prawo do zasiłku chorobowego są:

  1. zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), popularnie zwane e-zwolnieniem, które ZUS przekazuje na profil informacyjny płatnika składek,
  2. wydruk e-zwolnienia – stosowany gdy płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego lub gdy ubezpieczony wystąpi z takim wnioskiem,
  3. zaświadczenie lekarskie wystawione na druku e-ZLA – stosowane wtedy, gdy wystawienie elektronicznego zaświadczenia jest niemożliwe, np. z powodu braku dostępu do internetu.

Dwa ostatnie druki ubezpieczony musi dostarczyć do ZUS albo do płatnika składek, przy czym od 1 stycznia br. nie ma określonego terminu na realizację tego obowiązku. Przypomnijmy, że poprzednio było to 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia lekarskiego. Z dniem 1 stycznia 2016 r. uchylono też przepis mówiący o tym, że w razie niedotrzymania wspomnianego terminu zasiłek chorobowy trzeba obniżyć o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia druku zwolnienia, chyba że zachowanie terminu było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Pytanie:

Czy po wprowadzeniu od 1 stycznia bieżącego roku e-zwolnień zasiłki chorobowe nadal ulegają obniżeniu o 25% w przypadku opóźnienia w dostarczeniu zwolnienia pracodawcy?

Odpowiedź:

Tak, przy czym dotyczy to tylko zwolnień wystawianych na druku ZUS ZLA. Sprawdź, w jakich sytuacjach można obniżyć zasiłek za nieterminowe dostarczenie zwolnienia.

7-dniowy termin na dostarczenie druku zwolnienia pracodawcy oraz sankcja za jego niedotrzymanie nadal obowiązują w sytuacji, gdy lekarz wystawi pracownikowi zaświadczenie na formularzu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r., tj. ZUS ZLA. Lekarze mogą korzystać z tego dokumentu aż do 31 grudnia 2017 r. i w stosunku do tych druków obowiązują przepisy sprzed 1 stycznia 2016 r. Wystawiający dokument ZUS ZLA musi poinformować ubezpieczonego o konieczności jego doręczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

Obowiązek obniżenia zasiłku chorobowego w przypadku zbyt późnego dostarczenia zwolnienia pracodawcy zależy więc aktualnie od rodzaju dokumentu potwierdzającego niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik dostarczy pracodawcy wydruk z e-zwolnienia albo zaświadczenie wystawione na druku e-ZLA, nie ma podstaw do obniżenia zasiłku chorobowego. Natomiast sankcję powinniśmy zastosować, jeżeli pracownik przedłoży dokument obowiązujący przed 1 stycznia 2016 r., a więc zaświadczenie ZUS ZLA.

Przykład:

Pracownik dostarczył z opóźnieniem

Dwoje pracowników przedłożyło swoim pracodawcom zwolnienia lekarskie z 14-dniowym opóźnieniem. Pan Adam Kowalik przedłożył wydruk z e-zwolnienia, zaś pani Krystyna Zachwatowicz – zaświadczenie ZUS ZLA. Pan Adam powinien otrzymać zasiłek chorobowy w pełnej przysługującej mu wysokości, mimo wspomnianego opóźnienia. Zasiłek przysługujący pani Krystynie pracodawca obniża o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia druku pracodawcy.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39205 )
Array ( [docId] => 39205 )