Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego w przypadku pracy na rodzicielskim

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 02-06-2016 r.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje także w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego z tytułu wykonywania po 1 stycznia 2016 r. pracy w czasie tego urlopu, jeżeli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego. Jeżeli zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, kwota podwyższenia jest ustalana w stosunku do pomniejszonej proporcjonalnie kwoty świadczenia rodzicielskiego. Kwota podwyższenia jest finansowana z budżetu państwa, a wypłaca ją płatnik wypłacający zasiłek. Jest ona zwolniona z opodatkowania.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres:

 1. urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 2. dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, jeśli prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tych urlopów powstało przed dniem 2 stycznia 2016 r.;
 3. urlopu rodzicielskiego.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje także w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego z tytułu wykonywania po 1 stycznia 2016 r. pracy w czasie tego urlopu, jeżeli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego. Jeżeli zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, kwota podwyższenia jest ustalana w stosunku do pomniejszonej proporcjonalnie kwoty świadczenia rodzicielskiego. Kwota podwyższenia jest finansowana z budżetu państwa, a wypłaca ją płatnik wypłacający zasiłek. Jest ona zwolniona z opodatkowania.

Pytanie: Pracownica na urlopie macierzyńskim, która od 1 maja 2016 r. będzie przebywała na urlopie rodzicielskim,  złożyła wniosek, aby okresie 8 tygodni pracować na 1/2 etatu. Jej podstawa wymiaru zasiłku wynosiła 1.800 zł. Czy w takim przypadku będzie jej przysługiwało wyrównanie do zasiłku, tak aby łącznie otrzymywała go w wysokości 1.000 zł netto? A może osób pracujących to wyrównanie nie dotyczy?

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego pracodawca udziela na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Aby podjąć pracę, pracownik musi złożyć pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pracodawca musi go uwzględnić wniosek, chyba że jest to niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy informuje pracownika na piśmie.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego

Praca w okresie urlopu rodzicielskiego powoduje wydłużenie urlopu rodzicielskiego. Jeżeli pracownik będzie praca będzie wykonywana przez 8 tygodni rodzicielskiego w wymiarze ½ etatu to spowoduje to wydłużenie urlopu o 4 tygodnie.

Podwyższenie zasiłku

Osoba, która pracuje na urlopie rodzicielskim, otrzymuje proporcjonalnie zmniejszony zasiłek macierzyński. Jeżeli stawka dzienna zasiłku wynosi np. 60 zł (1.800 zł : 30 dni), to gdy pracownica pracuje na  jednocześnie i przebywa na urlopie rodzicielskim, stawka zasiłku wynosi 30 zł. W konsekwencji jej zasiłek macierzyński netto będzie niższy od kwoty 1.000 zł.

Raporty rozliczeniowe

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego pracodawca wykazuje w raportach ZUS RSA z kodem 329. Sumuje je z kwotą zasiłku w deklaracji  rozliczeniowej w polu przeznaczonym do wykazywania świadczeń rodzinnych (pole 04 blok V ZUS DRA).

 • Art. 182(1e) ustawy z 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
 • Art. 31 ust. 3a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.:  Dz.U z 2016 r. poz. 372).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39062 )
Array ( [docId] => 39062 )

Array ( [docId] => 39062 )