Jak rozliczać ZUS ZLA pracownika w 1. dniu pracy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 18-07-2016 r.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę chciałby, aby świadczył on pracę już od 1. dnia zatrudnienia. Niestety nie zawsze się to udaje. Pracodawcy zadają sobie wtedy pytanie: czy taki pracownik może chorować, skoro nie przepracował nawet jednego dnia. Otóż może, jednak nie zawsze będzie to świadczenie płatne.

Prawo do zasiłku chorobowego (a tym samym do wynagrodzenia za czas choroby) ubezpieczony nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeśli podlega mu obowiązkowo, niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę (może to być zarówno umowa o pracę na okres próbny, na czas określony jak i umowa o pracę na czas nieokreślony) lub po upływie 90 dni – gdy ubezpieczony jest dobrowolnie.

Praca i ZUS ZLA w tym samym dniu

 

Zdarzają się również sytuacje, kiedy w tym samym dniu pracownik wykonywał pracę i jednocześnie ma wystawione zwolnienie lekarskie.

W takiej sytuacji musimy przede wszystkim ustalić, przez ile godzin pracownik wykonywał w tym dniu pracę. Jeśli był to pełen wymiar, pracownikowi mimo tego iż zwolnienie lekarskie wystawione zostało z uwzględnieniem tego dnia, zachowuje prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę, natomiast wynagrodzenie za czas choroby bądź zasiłek chorobowy powinny być wypłacane od dnia następnego. Z kolei jeśli w danym dniu pracownik popracuje kilka godzin i zgłosi pracodawcy konieczność wizyty u lekarza i otrzyma zwolnienie lekarskie, od pracodawcy zależy, czy wypłaci mu wynagrodzenie za pracę tylko za godziny które faktycznie przepracował czy może za cały dzień. Jeśli dokona wypłaty wynagrodzenia za kilka godzin przez, które pracownik świadczył pracę, pracownikowi należy się za ten dzień również wynagrodzenie za czas choroby bądź zasiłek chorobowy. Natomiast jeśli pracodawca wypłaci pracownikowi wynagrodzenie tak jak za cały dzień pracy – wynagrodzenie bądź zasiłek chorobowy będą płatne od następnego dnia.

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi:

1) wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości;

2) wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem był obowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby 1 dzień;

3) kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.

Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, finansowanych ze środków pracownika.

Przykład:

Pracownik podjął pracę z 1 czerwca 2016 r. W tym samym dniu dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 1 do 14 czerwca 2016 r. Do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby przyjmuje się wynagrodzenie jakie pracownik otrzymałby gdyby pracował cały miesiąc. Pracownik wynagradzany jest w stałej wysokości, dlatego też do postawy chorobowego przyjmujemy jego wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy
o pracę (tj.: 2 500,00 zł brutto) pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowaną przez pracownika, tj.:

  • 2.500,00 zł × 13,71% = 342,75 zł,
  • 2.500,00 zł – 342,75 zł = 2.157,25 zł.

Kwota 2.157,25 zł stanowi podstawę wynagrodzenia za czas choroby.

Marta Brakoniecka, specjalista w zakresie kadr i płac, praktyk z wieloletnim doświadczeniem

Tagi: zus zla

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39237 )
Array ( [docId] => 39237 )