Jak uzyskać zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Ryś Paweł
Data: 01-11-2012 r.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje pracownicy, która w okresie podlegania ubezpieczeniu lub w okresie urlopu wychowawczego urodzi dziecko. Jak starać się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego?

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek macierzyński

Wniosek o zasiłek macierzyński składać należy albo do ZUS albo do płatnika składek (czyli najczęściej do pracodawcy). Pracownice, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, występują o zasiłek macierzyński do płatnika składek (pracodawcy). Natomiast do jednostki ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek wniosek o zasiłek macierzyński składają: pracownice, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych. Do ZUS wniosek składają także ubezpieczone pracownice prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujących oraz ubezpieczone będących duchownymi.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku

Jakie dokumenty należy złożyć do wniosku o zasiłek macierzyński? Najważniejszym dokumentem jaki należy złożyć starając się o zasiłek macierzyński jest akt urodzenia dziecka. Pracownica u swojego pracodawcy lub w ZUS składa skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo ich kopię potwierdzoną przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem.

Ponadto starając się o zasiłek macierzyński należy złożyć:

  • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników;
  • zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b - w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych;
  • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Jak długo oczekuje się na zasiłek macierzyński

Wypłata zasiłku macierzyńskiego powinna nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do tego zasiłku. Pracownicy przysługuje odwołanie do Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w razie odmowy przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego. Odwołanie należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia jej decyzji.

Roszczenie o wypłatę zasiłku macierzyńskiego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.


Zobacz także:

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32862 )
Array ( [docId] => 32862 )