Kiedy pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Ryś Paweł
Data: 10-10-2012 r.

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko lub przyjęła dziecko na wychowanie. Prawo przewiduje również sytuacje szczególne, kiedy zasiłek macierzyński przysługuje także w razie urodzenia martwego dziecka lub oddania dziecka na wychowanie innej osobie.

Uprawnione do zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy z tytułu urodzenia dziecka w tracie podlegania ubezpieczeniu lub w okresie urlopu wychowawczego. Jeśli w tych okresach pracownica urodzi dziecko może liczyć na zasiłek macierzyński wypłacany z ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko. Ale prawo do zasiłku przysługuje także pracownicy, która przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia. Zasiłek przysługuje też pracownicy która przyjęła dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

Jak długo można pobierać zasiłek macierzyński

Okres przez jaki pracownica może pobierać zasiłek macierzyński to okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Czas trwania urlop macierzyńskiego określają przepisy Kodeksu pracy, które stanowią, że urlop macierzyński może trwać:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Czas pobierania zasiłku macierzyńskiego zależny jest od liczby dzieci urodzonych, w trakcie jednego porodu.

Zasadą jest, że zasiłek macierzyński przysługuje od razu po urodzeniu dziecka. Jednakże prawo przewiduje, że co najmniej 2 tygodnie zasiłku macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. W takim przypadku po porodzie pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński nie wykorzystany przed porodem.

W przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

Szczególne przypadki uprawniające pracownicę do zasiłku macierzyńskiego

W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownica ma również prawo do zasiłku macierzyńskiego. Może ona pobierać zasiłek przez okres 8 tygodni po porodzie, nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Natomiast w razie śmierci dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do zasiłku przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W sytuacji, kiedy pracownica rodzi więcej niż jedno dziecko, a jedno z dzieci rodzi się martwe lub umiera w czasie pierwszych 8 tygodni życia, albo po upływie 8 tygodni życia, zasiłek przysługuje przez okres odpowiedni do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego ma także matka, której dziecko wymaga hospitalizacji. Zasadą, jest że pracownica, która pobrała zasiłek za okres 8 tygodni po porodzie, może pozostały zasiłek wykorzystać w terminie późniejszym, po wypisaniu dziecka ze szpitala, w przypadku urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej.

Matka, która rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie może również pobierać zasiłek macierzyński do dnia oddania dziecka, nie krócej jednak niż przez okres 8 tygodni po porodzie.


Zobacz także:

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32860 )
Array ( [docId] => 32860 )