Jak wykazać w dokumentach pracownicę po macierzyńskim?

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 02-12-2016 r.

Osoby pobierające zasiłek macierzyński podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Tytuł ten nie rodzi obowiązku pozostałych ubezpieczeń społecznych (wypadkowego i chorobowego), a także ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawę wymiaru składek stanowi tu kwota otrzymywanego zasiłku. Przypomnijmy, że pracodawca tylko wykazuje składki należne za takie osoby, ale ich nie opłaca. Są one bowiem w całości  finansowane z budżetu państwa.

Pracownicy objęci są obowiązkowo wszystkimi rodzajami ubezpieczeń społecznych, jak również ubezpieczeniem zdrowotnym. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w ich przypadku stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu pozostawania w stosunku pracy. W podstawie tej nie uwzględnia się wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłków, jak również przychodów wyszczególnionych w rozporządzeniu składkowym. Podobnie ustalana jest podstawa składki zdrowotnej, przy czym pomniejsza się ją o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika.

 

Powrót pracownicy z urlopu macierzyńskiego oznaczać więc będzie zmianę tytułu do ubezpieczeń w wyniku, której nastąpi rozszerzenie ich zakresu, zmianę kodu tytułu ubezpieczenia oraz podstawy wymiaru składek. O zmianach tych musi być poinformowany ZUS. Z pytania wynika, że płatnikiem zasiłku macierzyńskiego jest pracodawca, dlatego też pracownica powinna być ujęta przez niego w dwóch raportach ZUS RCA (w dwóch blokach jednego raportu), gdzie rozliczone zostaną – z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia –  składki  od zasiłku macierzyńskiego oraz od wynagrodzenia za pracę. Za osobę tę trzeba również złożyć raport ZUS RSA, w którym wykazuje się przerwę w opłacaniu składek pracowniczych i kwotę wypłaconego zasiłku macierzyńskiego.

Z pytania nie wynika, z tytułu jakiego rodzaju urlopu macierzyńskiego pracownica pobiera zasiłek macierzyński, dlatego wyjaśnijmy, że jako kod świadczenia/przerwy podawany w raporcie ZUS RSA trzeba będzie zastosować jeden z następujących symboli:

  • 311 oznaczający zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • 319 oznaczający zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego,
  • 325 oznaczający zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39835 )
Array ( [docId] => 39835 )