Dodatkowy urlop macierzyński

Autor: Styczyński Rafał
Data: 28-09-2012 r.

Od 1 stycznia 2010 r. zarówno pracownica, jak i pracownik, ojciec wychowujący dziecko ma prawo skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jest to urlop o charakterze fakultatywnym, w odróżnieniu od obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w części podstawowej. Ze względu na dobrowolny charakter dodatkowego urlopu pracownica jednostki może sama zadecydować, czy chce z niego skorzystać i jak długo. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracodawca udziela na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, udzielającego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa etatu. W takim przypadku dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy też następuje na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownica wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć pracę z korzystaniem z dodatkowego urlopu. W takiej sytuacji pracodawca również nie może negatywnie rozpatrzyć wniosku pracownicy.

Od 1 stycznia 2010r. pracownik-ojciec wychowujący dziecko nabywa prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. O urlop ojcowski również trzeba wnioskować pisemnie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca nie może wniosku odrzucić.

Tydzień urlopu ojcowskiego odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym. Ojciec korzystający z urlopu ojcowskiego zachowa te same przywileje co matka dziecka korzystająca z urlopu macierzyńskiego.

Za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński.

W 2012 i 2013 roku dodatkowy urlop macierzyński wynosi 4 tygodnie. Natomiast w 2014 roku 6 tygodni. Dotyczy to dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka w czasie porodu.

W przypadku urlopu, w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka, dodatkowy urlop macierzyński wynosi w 2012 i w 2013 roku 6 tygodni. Zaś w 2014 roku do 8 tygodni.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26661 )
Array ( [docId] => 26661 )


Array ( [docId] => 26661 )