Dodatkowy urlop macierzyński

Autor: Styczyński Rafał
Data: 28-09-2012 r.

Od 1 stycznia 2010 r. zarówno pracownica, jak i pracownik, ojciec wychowujący dziecko ma prawo skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jest to urlop o charakterze fakultatywnym, w odróżnieniu od obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w części podstawowej. Ze względu na dobrowolny charakter dodatkowego urlopu pracownica jednostki może sama zadecydować, czy chce z niego skorzystać i jak długo. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracodawca udziela na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, udzielającego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa etatu. W takim przypadku dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy też następuje na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownica wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć pracę z korzystaniem z dodatkowego urlopu. W takiej sytuacji pracodawca również nie może negatywnie rozpatrzyć wniosku pracownicy.

Od 1 stycznia 2010r. pracownik-ojciec wychowujący dziecko nabywa prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. O urlop ojcowski również trzeba wnioskować pisemnie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca nie może wniosku odrzucić.

Tydzień urlopu ojcowskiego odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym. Ojciec korzystający z urlopu ojcowskiego zachowa te same przywileje co matka dziecka korzystająca z urlopu macierzyńskiego.

Za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński.

W 2012 i 2013 roku dodatkowy urlop macierzyński wynosi 4 tygodnie. Natomiast w 2014 roku 6 tygodni. Dotyczy to dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka w czasie porodu.

W przypadku urlopu, w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka, dodatkowy urlop macierzyński wynosi w 2012 i w 2013 roku 6 tygodni. Zaś w 2014 roku do 8 tygodni.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26661 )
Array ( [docId] => 26661 )