Konsekwencje wypłacenia świadczeń bezpodstawnie ponosi pracodawca

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 07-03-2013 r.

Płatnik, który stwierdzi, że świadczenie (np. zasiłek) zostało wypłacone bezpodstawnie, nie występuje do oddziału ZUS o wydanie decyzji, lecz od razu powinien skorygować dokumenty rozliczeniowe złożone do ZUS, w których zostało wykazane świadczenie wypłacone bezpodstawnie.

Za świadczenia wypłacone bezpodstawnie uznaje się te, które pracodawca wypłacił:

  • mimo braku uprawnień lub
  • w zawyżonej wysokości (np. zasiłek od wyższej niż należna podstawy wymiaru lub według wyższej stawki procentowej niż należna),

jeżeli ubezpieczony nie był pouczony o okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczenia lub na jego wysokość.

Jeżeli wypłacony zasiłek jest świadczeniem wypłaconym bezpodstawnie, a został wykazany w dokumentach rozliczeniowych i potrącony w ciężar należnych składek na ubezpieczenia społeczne, to powstaje wtedy obowiązek skorygowania dokumentów rozliczeniowych i zwrotu tego świadczenia poprzez dopłatę powstałej z tego tytułu różnicy składek na ubezpieczenia społeczne wraz z odsetkami za zwłokę.

 

Korygowanie dokumentów rozliczeniowych, także związane z dokonaniem bezpodstawnej wypłaty świadczeń, polega na sporządzeniu kompletu dokumentów korygujących. Płatnik ma ta to 7 dni od stwierdzenia bezpodstawnej wypłaty lub 30 dni – jeżeli bezpodstawna wypłata świadczeń została ustalona w trakcie kontroli przeprowadzonej przez ZUS.

Podstawa prawna:

  • art. 41 ust. 1, ust. 6, ust. 7a i 7b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32905 )
Array ( [docId] => 32905 )