Zasiłek opiekuńczy można wypłacić za miesiąc

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 06-03-2013 r.

Może się zdarzyć, że pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie po dniu, w którym była wypłata wynagrodzenia. W takiej sytuacji nie koryguje się dokumentów za miesiąc, za który zasiłek przysługiwał. Wypłaca się go w miesiącu następnym i wykazuje w formularzach ZUS składanych za ten miesiąc.

Przykład:

Pracownik dostarczył 28 lutego 2013 r. zwolnienie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania przez niego opieki nad 9-letnią córką. Zwolnienie to obejmuje okres od 27 lutego do 8 marca. Ponieważ wynagrodzenia za luty wypłacone były 26 dnia tego miesiąca, pracodawca wypłaci pracownikowi zasiłek opiekuńczy dopiero z wypłatą za marzec.

Pracownik w marcowych dokumentach rozliczeniowych powinien być ujęty w następujący sposób:

  • w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 01 10, gdzie rozliczone zostaną składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego w marcu wynagrodzenia,
  • w raporcie ZUS RSA z takim samym kodem tytułu ubezpieczenia, cyfrą 312 jako kodem świadczenia/przerwy, okresem od 27.02.2013 do 08.03.2013, cyfrą 10 jako liczbą dni zasiłkowych/liczbą wypłat oraz kwotą wypłaconego – także w marcu – zasiłku opiekuńczego.

Podstawa prawna:

  • art. 18 ust. 1–2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
  • art. 81 ust. 1, ust. 5–6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 78, poz. 465 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 186, poz. 1444 ze zm.).

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32904 )
Array ( [docId] => 32904 )