Obliczanie okresu wyczekiwania w przypadku zmiany tytułu do ubezpieczenia

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 12-11-2012 r.

Do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Istotny jest zatem status ubezpieczonego w chwili zachorowania, a nie rodzaj ubezpieczenia (dobrowolnego lub obowiązkowego), jakiemu podlegał ubezpieczony w okresach poprzedzających ten moment.

Oznacza to, że jeżeli choroba wystąpiła w okresie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, prawo do świadczeń ubezpieczony nabędzie po upływie 90 dni, nawet jeżeli w ciągu tych 90 dni uprzednio podlegał temu ubezpieczeniu obowiązkowo. Z kolei jeżeli w chwili zachorowania ubezpieczony podlegał obowiązkowo temu ubezpieczeniu, dla nabycia świadczeń chorobowych wystarczający jest okres 30 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, bez względu na to, czy w okresie poprzedzającym okres obowiązkowego ubezpieczenia było ono dobrowolne czy obowiązkowe.

Przypomnijmy, że ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

  • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu,
  • po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Przykład:

Przedstawiciel handlowy był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w okresie od 14 maja do 31 lipca 2012 r. Następnie od 1 sierpnia 2012 r. podjął inną pracę, tym razem na podstawie umowy zlecenia. Z tego tytułu został zgłoszony do wszystkich ubezpieczeń, w tym także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zleceniobiorca zachorował 7 sierpnia i przedłożył zwolnienie lekarskie na okres od 7 do 17 sierpnia 2012 r. Ze względu na to, że okres ubezpieczenia chorobowego do dnia choroby obejmował łącznie 85 dni, zasiłek chorobowy będzie przysługiwał temu ubezpieczonemu dopiero od 12 sierpnia. 90-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego upłynie bowiem 11 sierpnia 2012 r.

 

Podstawa prawna:

art. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)

Autor: Jarosława Warszawska - Mericon Kadry Płace Doradztwo

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32874 )
Array ( [docId] => 32874 )