Odsetki za niewypłacony zasiłek chorobowy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 11-11-2012 r.

Może się zdarzyć, że firma zatrudniająca ponad 20 pracowników nie wypłaciła należnego pracownikowi zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji musi zapłacić odsetki za opóźnienie w wypłacie tego świadczenia. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 23 maja 2012 r. (I UK 447/11).

Ubezpieczony uległ wypadkowi przy pracy, czego skutkiem była kilkumiesięczna absencja w pracy i konieczność odbywania rehabilitacji. Zatrudniająca ubezpieczonego firma nie wypłaciła mu należnych świadczeń chorobowych na podstawie decyzji ZUS. Jako powód podała trudności finansowe. Ubezpieczony wystąpił do ZUS o wypłatę tych świadczeń, ZUS odmówił.

Sąd pierwszej instancji, do którego ubezpieczony złożył odwołanie stwierdził, że ZUS ma obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Wyrok ten został utrzymany w mocy przez sąd drugiej instancji. ZUS wystąpił do Sądu Najwyższego ze skargą kasacyjną. Sąd Najwyższy oddalił skargę ZUS.
Sąd Najwyższy podkreślił, że zgodnie z przepisami prawo do zasiłków chorobowych i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają

 • płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych,
 • ZUS:
  • ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,
  • ubezpieczonym będącym duchownymi,
  • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  • ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Sąd Najwyższy orzekł, że ZUS ma obowiązek wypłaty należnych świadczeń chorobowych osobie ubezpieczonej. Są one bowiem gromadzone w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym dysponuje jedynie ZUS i stanowią one część składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Podstawa prawna:

art. 61, 69 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)

Autor: Aneta Mościcka - specjalista w zakresie prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32870 )
Array ( [docId] => 32870 )