Obliczenie zasiłku chorobowego na przełomie 2012 i 2013 r.

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 11-11-2012 r.

Pracodawca szczególnie dokładnie powinien przeanalizować sposób rozliczania nieobecności pracownika, który choruje na przełomie roku. Wynika to z faktu, że za pierwsze 33 dni choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną w każdym roku kalendarzowym pracownik w wieku poniżej 50 lat zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie art. 92 KP.

Wynagrodzenie za czas choroby finansuje pracodawca

Prawo do zasiłku chorobowego, finansowanego przez ZUS z ubezpieczenia chorobowego, przysługuje takiemu pracownikowi dopiero od 34. dnia niezdolności do pracy na skutek choroby w danym roku kalendarzowym.

Natomiast gdy mamy do czynienia z pracownikiem, który ukończył 50. rok życia, pracodawca finansuje tylko pierwsze 14 dni jego zwolnienia lekarskiego w danym roku kalendarzowym. Od 15. dnia pracownikowi wypłacany jest zasiłek chorobowy.

Obliczanie zasiłku chorobowego – dwa przypadki

W przypadku gdy choroba pracownika przypada na przełomie roku, tzn. zwolnienie lekarskie obejmuje część grudnia 2012 r. i część stycznia 2013 r., pracodawca może mieć do czynienia z dwoma różnymi sytuacjami:

  • W trakcie 2012 r. pracownik nie przekroczył jeszcze limitu 33 dni lub odpowiednio 14 dni i na przełomie roku przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe. W takim przypadku 1 stycznia 2013 r. także będzie mu przysługiwało wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę. Okres 33 dni lub odpowiednio 14 dni, za który płaci pracodawca należy liczyć od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego w 2013 r.
  • W trakcie 2012 r. pracownik łącznie chorował w roku dłużej niż 33 dni lub odpowiednio dłużej niż 14 dni i już w 2012 r. pracodawca rozpoczął wypłatę dla tego pracownika zasiłku chorobowego, który finansuje ZUS. W takiej sytuacji 1 stycznia 2013 r. pracownikowi temu pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy za cały okres tej nieprzerwanej niezdolności do pracy. Wynagrodzenie chorobowe będzie mu przysługiwać dopiero od kolejnego okresu niezdolności do pracy, jeśli pomiędzy tymi okresami będzie przynajmniej jeden dzień pracy.

Podstawa prawna:

art. 92 Kodeksu pracy

Autor: Elżbieta Młynarska-Wełpa - specjalista w zakresie prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Polecane artykuły

Zobacz także

Okres zasiłkowy

pobierz

Choroba w okresie wypowiedzenia

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

1531

Polecamy