Okresy zasiłkowe przy zasiłku chorobowym i zasiłku opiekuńczym następujące bezpośrednio po sobie

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 08-11-2012 r.

Może się zdarzyć, że pracownica po niezdolności do pracy spowodowanej własną chorobą sprawowała osobistą opiekę nad chorym dzieckiem. W takim przypadku dni sprawowania opieki wliczane są do 60-dniowego okresu zasiłkowego przewidzianego dla zasiłku opiekuńczego, a dni własnej niezdolności do pracy do 182-dniowego okresu zasiłkowego przewidzianego dla zasiłku chorobowego.

Może się także zdarzyć, że po okresie sprawowania opieki pracownica będzie kolejny raz niezdolna do pracy. Rozpatrując wówczas, czy występuje ciągłość okresu zasiłkowego, należy sprawdzić, czy niezdolność do pracy przed sprawowaniem opieki i po sprawowaniu opieki została spowodowana tą samą chorobą (kod literowy A). Jeżeli tak, to należy sprawdzić, ile wynosiła przerwa między własnymi niezdolnościami do pracy tej pracownicy. Jeżeli przerwa była krótsza niż 60 dni, a niezdolność spowodowana jest tą samą chorobą, to niezdolność do pracy przypadająca po sprawowaniu opieki wlicza się do tego samego okresu zasiłkowego co niezdolność przed sprawowaniem opieki.

Przykład:

Pracownica była nieobecna w pracy w następujących okresach:

  • od 7 maja do 21 czerwca (46 dni) – z tytułu własnej choroby,
  • od 22 do 28 czerwca (7 dni) – z tytułu opieki nad dzieckiem,
  • od 29 czerwca do 31 lipca (33 dni) – z tytułu własnej choroby (kod literowy A).

Łączna nieprzerwana nieobecność pracownicy w pracy wynosi 86 dni, tj. 79 dni nieobecności z tytułu własnej choroby i 7 dni z tytułu opieki nad dzieckiem. Ponieważ niezdolność do pracy została spowodowana tą samą chorobą, a przerwa między jedną a drugą niezdolnością była krótsza od 60 dni, to obydwa okresy niezdolności do pracy z tytułu własnej choroby podlegają sumowaniu do jednego okresu zasiłkowego. Tym samym ze 182-dniowego okresu zasiłkowego pracownicy pozostały 103 dni (182 – 79 = 103), natomiast z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, pracownicy przysługują 53 dni (60 – 7 = 53).

 

Podstawa prawna:

art. 4, 8–9, 32–33 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)

Autor: Magdalena Jędrzejewska - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32867 )
Array ( [docId] => 32867 )