Zasiłek chorobowy może przysługiwać z dwóch tytułów do ubezpieczeń w ZUS

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 12-11-2012 r.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego ZUS. Jednak prawo do niego przysługuje także wówczas, gdy nieprzerwana niezdolność do pracy powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu.

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje, gdy nieprzerwana niezdolność do pracy powstała w momencie trwania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu. Przykładowo chodzi tu o ubezpieczonego, który w dniu powstania niezdolności do pracy miał równolegle co najmniej dwa tytuły do ubezpieczeń, a podlegał ubezpieczeniu tylko z jednego tytułu (praca na umowę o pracę i działalność gospodarcza).

Osoba, która pozostaje w zatrudnieniu z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem na okres miesiąca i jednocześnie prowadzi działalność na własny rachunek, z której podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym dobrowolnie, nie może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nie ma więc prawa do zasiłku z działalności.

Przykład:

Pracownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zachorował w czerwcu. Na umowę o pracę był zatrudniony do 14 lipca 2012 r., a choroba trwała do 18 lipca 2012 r. Ponieważ pracownik na umowę o pracę otrzymywał co najmniej wynagrodzenie minimalne, do 14 lipca 2012 r. z tytułu prowadzenia działalności nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu.

Za okres niezdolności do pracy od 30 czerwca 2012 r. do 14 lipca 2012 r. pracownik otrzymał zasiłek chorobowy z tytułu umowy o pracę. Natomiast o tym, czy miał prawo do zasiłku za dalszą część zwolnienia, decydowało to, czy po ustaniu zatrudnienia, od 15 lipca 2012 r. zgłosił się do ubezpieczenia chorobowego jako przedsiębiorca.

Pierwsza możliwość: z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

W takim przypadku za okres od 15 do 18 lipca 2012 r. przysługiwał mu zasiłek chorobowy z tytułu działalności. Nieprzerwana niezdolność do pracy powstała bowiem w czasie ubezpieczenia chorobowego, któremu ubezpieczony podlegał jako pracownik.

Druga możliwość: z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

W takiej sytuacji zasiłek chorobowy za okres od 15 do 18 lipca 2012 r. mu nie przysługiwał.

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)

Autor: Izabela Nowacka - specjalista ds. kadrowo-płacowych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32876 )
Array ( [docId] => 32876 )