Okresy zasiłkowe przy zasiłku chorobowym i zasiłku opiekuńczym nie sumują się

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 13-11-2012 r.

Zasiłek chorobowy i zasiłek opiekuńczy to dwa zupełnie różne świadczenia, przysługujące z różnych powodów. Przepisy ograniczają wprawdzie liczbę dni w ciągu roku, podczas których przysługuje prawo do tych świadczeń, ale okresy te nie sumują się.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z wyżej wymienionych powodów – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z powyżej wymienionych powodów. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni. Do 182-dniowego (270-dniowego) okresu zasiłkowego wlicza się wyłącznie dni niezdolności do pracy samego pracownika.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu podlegającemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
    • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
    • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
    • pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,
  • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
  • innym chorym członkiem rodziny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym - niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Okresy zasiłkowe

Należy pamiętać, że okres zasiłkowy przy zasiłku chorobowym i okres zasiłkowy przy zasiłku opiekuńczym nie sumują się.

Początek formularza

Podstawa prawna:

art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)

Autor: Magdalena Jędrzejewska - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32880 )
Array ( [docId] => 32880 )