Osoby, którym nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 23-11-2012 r.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje m.in. za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, a także za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczony kontynuuje lub podejmie działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje ubezpieczonemu, który jest uprawniony do:

 • emerytury,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia udzielonego na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy to np. nauczycieli uprawnionych do rocznego urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie przepisów Karty Nauczyciela).

Ponadto świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczony kontynuuje lub podejmie działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym. Jak również gdy podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje również za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, jak również w okresie:

 • urlopu bezpłatnego,
 • urlopu wychowawczego,
 • tymczasowego aresztowania,
 • odbywania kary pozbawienia wolności.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje także, gdy:

 • niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia (okoliczności te stwierdza się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu),
 • w okresie świadczenia ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje przyznane świadczenie niezgodnie z jego celem. Wówczas traci prawo do świadczenia rehabilitacyjnego za miesiące, w których zaistniała taka okoliczność.

 

Podstawa prawna:

 • art. 8, 18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. Nr 65, poz. 743)

Autor: Andrzej Zygadło - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32890 )
Array ( [docId] => 32890 )