Po rozwiązaniu umowy wypłatę zasiłku macierzyńskiego przejmie ZUS

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 12-11-2013 r.

Terminowa umowa o pracę może zakończyć się w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku płatnik powinien przekazać do organu rentowego dokumenty potrzebne w celu dalszej wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują obowiązku przedłużenia umowy o pracę na czas określony do dnia zakończenia udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie mu urlopu dodatkowego lub rodzicielskiego – w trakcie którego umowa o pracę na czas określony uległaby rozwiązaniu – nie obliguje pracodawcy do przedłużenia umowy o pracę do jego zakończenia. Pracodawca udziela wnioskowanego urlopu tylko do dnia rozwiązania umowy o pracę.

 

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS z 23 lipca 2013 r. (www.zus.pl) w takim przypadku nie mają zastosowania reguły udzielania urlopu, zgodnie z którymi obejmuje on pełne tygodnie, a każda z części udzielonego urlopu rodzicielskiego powinna wynosić co najmniej 8 tygodni. Oznacza to, że dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlop rodzicielski do dnia ustania stosunku pracy może obejmować okres niebędący wielokrotnością tygodnia, a urlop rodzicielski może być krótszy niż 8 tygodni (np. 6 tygodni i 4 dni).


W takiej sytuacji, w celu kontynuacji wypłaty zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia, pracodawca powinien przekazać do ZUS:

  • zaświadczenie płatnika na druku ZUS Z-3,

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem),

  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o udzielenie odpowiednich urlopów oraz

  • informację o wysokości procentowej wypłacanego przez płatnika zasiłku macierzyńskiego, jeśli taka informacja nie została zawarta w zaświadczeniu ZUS Z-3.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32948 )
Array ( [docId] => 32948 )