Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się wypłaconą premię

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 09-11-2013 r.

Premie i inne składniki wynagrodzenia, podlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do tej podstawy w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Jeżeli premia za ostatni miesiąc wchodzący do okresu, z którego jest ustalana podstawa zasiłkowa, została wypłacona w miesiącu następnym czyli tym, w którym zaczęła się choroba pracownika, to tę premię należy jeszcze wliczyć do podstawy, o ile wypłata nastąpiła do dnia sporządzenia listy zasiłkowej.

Jeżeli natomiast premia bądź prowizja za dany miesiąc z okresu liczenia podstawy zasiłkowej, do dnia sporządzenia listy zasiłkowej została wypłacona tylko częściowo (zaliczkowo), to ustalając podstawę, należy wliczyć tylko tę wypłaconą zaliczkę na poczet prowizji, czy premii. Natomiast po wypłacie pozostałej części danego składnika podstawę zasiłku należy ponownie przeliczyć, włączając tę płatność i wyrównać wysokość zasiłku.

Przykład:

Pracownica ma premię prowizyjną od sprzedaży płatną co miesiąc. W przepisach zakładowych nic nie ma o tym, czy należy się za czas choroby. Ale jej charakter (prowizja od wykonanej pracy) sprawia, że można ją wypracować tylko w czasie, gdy się pracuje. Natomiast wypłacana jest w terminie płatności wynagrodzeń, czy pracownik wówczas pracuje, czy nie. Terminem płatności jest 25. dzień miesiąca. Jeśli pracownica wypracuje jakąś premię po 25. dniu miesiąca, to płaci się ją miesiąc później. Pracownica wypracowała premię pod koniec września 2013 r. - czyli już po terminie płatności za wrzesień. W połowie października zachorowała.

Jeżeli premia za ostatnie dni września zostanie wypłacona do dnia ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłkowych w październiku, to tę premię należy ująć w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. Zakładając, że w firmie obowiązuje jeden termin dla wypłaty wynagrodzeń i zasiłków tj. w tym przypadku 25 października, to aby reszta premii prowizyjnej za okres września przypadający już po dokonaniu wypłat za ten miesiąc, weszła do podstawy zasiłkowej za październik, powinna być wypłacona wcześniej, zanim pracodawca przystąpi do naliczania zasiłku. Innymi słowy, w dniu ustalania podstawy zasiłkowej powinna mieć już status „wypłaconej”. W przeciwnym razie, za wrzesień należy wliczyć tylko prowizję w wysokości faktycznie wypłaconej czyli za okres do 25 września. Po wypłacie reszty prowizji, zasiłek należy wyrównać.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32947 )
Array ( [docId] => 32947 )