Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 11-11-2012 r.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu zasiłku chorobowego przysługującego pracownikom. Może się zdarzyć, że pracownik stanie się niezdolny do pracy już w pierwszym miesiącu zatrudnienia, a więc przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego. W takiej sytuacji podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Przykład:

Pracownik podjął pracę z dniem 1 października 2012 r. Jego wynagrodzenie określone zostało w stałej miesięcznej kwocie wynoszącej 2.460 zł. W dniach od 8 do 19 października osoba ta była niezdolna do pracy. Podstawę przysługującego jej wynagrodzenia chorobowego będzie stanowiła kwota wynagrodzenia zapisana w umowie o pracę, pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika, liczone tak jakby osoba ta przepracowała cały miesiąc, tj.: 2.460 zł – (240,10 zł – składka emerytalna + 36,90 zł – składka rentowa + 60,27 zł – składka chorobowa) = 2.460 zł – 337,27 zł = 2.122,73 zł.

Może się zdarzyć, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne. W takiej sytuacji z uwagi na fakt, że w danym miesiącu przepracował przynajmniej jeden dzień – podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego będzie stanowiło wynagrodzenie miesięczne obliczone poprzez podzielenie faktycznie osiągniętego wynagrodzenia przez liczbę przepracowanych dni i przemnożenie przez liczbę dni, które pracownik powinien w tym miesiącu przepracować.

Podstawa prawna:

  • art. 92 Kodeksu pracy,
  • art. 3 pkt 3, art. 37 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)

Autor: Bogdan Majkowski - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32871 )
Array ( [docId] => 32871 )

Array ( [docId] => 32871 )