Pracujący emeryt nie ma prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 10-05-2013 r.

Osobie niezdolnej do pracy, mającej ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie przysługuje zasiłek chorobowy. Osoba taka nie ma również prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonej ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługują osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.
Świadczenie to zarówno z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zatem pracujący emeryt lub rencista, od którego wynagrodzenia odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie chorobowe w takiej samej wysokości dla wszystkich pracowników, nie będzie miał prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia.

 

Przykład:

Emeryt Marian Bąk był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. Pan Marian stał się niezdolny do pracy od 20 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r. Za okres od 20 marca 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. panu Marianowi wypłacono zasiłek chorobowy. Od 1 maja 2013 r., tj. po rozwiązaniu stosunku pracy, pan Marian nie ma prawa do zasiłku chorobowego z uwagi na ustalone prawo do emerytury, mimo że przebywa na zwolnieniu lekarskim do 31 maja 2013 r.

Ponadto osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów, nie przysługuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32910 )
Array ( [docId] => 32910 )