Renta szkoleniowa podczas przekwalifikowania zawodowego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 14-04-2014 r.

Renta szkoleniowa przysługuje osobie, która poza spełnieniem warunków wymaganych do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

Takie sformułowanie ustawowego warunku nabycia prawa do renty szkoleniowej wskazuje, że osoba ubiegająca się o to świadczenie jest wprawdzie niezdolna do pracy, lecz istnieją pozytywne rokowania odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. A zatem, prawo do renty szkoleniowej uzyskuje osoba spełniająca warunki do uzyskania „zwykłej” renty z tytułu niezdolności do pracy, lecz celowość przekwalifikowania zawodowego skutkuje przyznaniem prawa do renty szkoleniowej.

Renta szkoleniowa przysługuje przez 6 miesięcy. Okres ten może ulec wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej niż o dalsze 30 miesięcy. Przedłużenie prawa do renty szkoleniowej następuje na podstawie wniosku starosty.

Okres 6 miesięcy pobierania renty może także zostać skrócony, jeżeli przed upływem tego okresu starosta zawiadomi organ rentowy:

  1. o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu;

  2. o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Okres pobierania renty szkoleniowej (podstawowy lub przedłużony) może także zostać skrócony, w przypadku gdy ubezpieczony nabędzie nowe kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy zarobkowej, do której wykonywania jest zdolny. W takim przypadku odpada cel renty szkoleniowej, a tym samym ustają przesłanki prawa do tego świadczenia (wyrok SN z 18 sierpnia 2009 r., I UK 79/09).

Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75% podstawy wymiaru renty i nie może być niższa niż najniższa renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy. Renta szkoleniowa nie przysługuje w przypadku osiągania przychodów z tytułu działalności objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej) oraz służby, bez względu na wysokość tego przychodu.

Anna Wojciechowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34671 )
Array ( [docId] => 34671 )

Array ( [docId] => 34671 )