Przekroczenie limitu powoduje opodatkowanie zapomogi losowej

Autor: Rafał Styczyński
Data: 31-03-2014 r.

Przekroczenie przewidzianego w przepisach podatkowych limitu zwolnienia wypłacanej pracownikowi zapomogi losowej (2.280 zł w roku) powoduje konieczność jej opodatkowania w kwocie przekraczającej ten limit.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

 

Nie ma przy tym znaczenia źródło finansowania zapomogi, a więc to, czy została ona wypłacona ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy też ze środków obrotowych. Jeśli jej wartość nie przekracza 2.280 zł, podlega ona zwolnieniu. Potwierdzają to wyjaśnienia organów podatkowych (por. np. interpretacja Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 30 grudnia 2004 r., nr PUS.I/423/116/2004).

Natomiast w przypadku zapomogi przekraczającej 2280 zł nadwyżka traktowana jest jako przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (por. np. interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Katowicach z 11 kwietnia 2005 r., nr PD III/415-8/05).

Rafał Styczyński

Tagi: zapomoga

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34545 )
Array ( [docId] => 34545 )