Termin złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego można przywrócić

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 18-08-2013 r.

Osoby, które spóźnią się ze złożeniem wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w ustawowym terminie, mogą liczyć na jego przywrócenie, jeżeli uprawdopodobnią, że opóźnienie w złożeniu wniosku wynikło z przyczyn od nich niezależnych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wypłata zasiłku macierzyńskiego może zostać dokonana także w razie uchybienia terminu na złożenie wniosku, jeżeli wynikało to z przyczyn niezależnych od świadczeniobiorcy – informuje ZUS w swoich wyjaśnieniach merytorycznych. Dotyczy to w szczególności osób pobierających zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego.

Urodzenie przez pracownicę dziecka na urlopie wychowawczym powoduje, że nabywa ona prawo do zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem skorzystania przez te osoby z zasiłku za okres dodatkowego urlopu w nowym wymiarze lub za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego jest złożenie płatnikowi pisemnego wniosku przed terminem rozpoczęcia korzystania z tego zasiłku – za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres odpowiedniego urlopu lub jego części. Jeżeli ubezpieczona spóźni się ze złożeniem wniosku, termin na jego złożenie może być w uzasadnionych sytuacjach przywrócony.

Analogiczne zasady odnoszą się m.in. do ubezpieczonych niebędących pracownikami oraz osób pobierających zasiłek macierzyński za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Źródło: merytoryczne wyjaśnienia ZUS opublikowane na stronie www.zus.pl.

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Opinie czytelników

Polecane artykuły

Zobacz także

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

pobierz

Ochrona danych osobowych

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Polecamy

1531