Termin złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego można przywrócić

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 18-08-2013 r.

Osoby, które spóźnią się ze złożeniem wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w ustawowym terminie, mogą liczyć na jego przywrócenie, jeżeli uprawdopodobnią, że opóźnienie w złożeniu wniosku wynikło z przyczyn od nich niezależnych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wypłata zasiłku macierzyńskiego może zostać dokonana także w razie uchybienia terminu na złożenie wniosku, jeżeli wynikało to z przyczyn niezależnych od świadczeniobiorcy – informuje ZUS w swoich wyjaśnieniach merytorycznych. Dotyczy to w szczególności osób pobierających zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego.

 

Urodzenie przez pracownicę dziecka na urlopie wychowawczym powoduje, że nabywa ona prawo do zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem skorzystania przez te osoby z zasiłku za okres dodatkowego urlopu w nowym wymiarze lub za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego jest złożenie płatnikowi pisemnego wniosku przed terminem rozpoczęcia korzystania z tego zasiłku – za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres odpowiedniego urlopu lub jego części. Jeżeli ubezpieczona spóźni się ze złożeniem wniosku, termin na jego złożenie może być w uzasadnionych sytuacjach przywrócony.

Analogiczne zasady odnoszą się m.in. do ubezpieczonych niebędących pracownikami oraz osób pobierających zasiłek macierzyński za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Źródło: merytoryczne wyjaśnienia ZUS opublikowane na stronie www.zus.pl.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32926 )
Array ( [docId] => 32926 )