Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się na druku ZUS Np-7

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 21-01-2014 r.

Ubezpieczony, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, może ubiegać się przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. W tym celu osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne powinna złożyć oświadczenie do celów przyznania tego świadczenia.

Druk ZUS Np-7Oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego powinien być przez ubezpieczonego złożony w ZUS co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego. Wynosi on 182 dni albo 270 dni, jeżeli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży albo została spowodowana gruźlicą. Oświadczenie składa się w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania osoby występującej o świadczenie.

 

O tym, czy stan zdrowia uzasadnia zgłoszenie wniosku o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, decyduje lekarz leczący ubezpieczonego. Nie później niż na 60 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego powinien on poddać pacjenta badaniu i ocenić, czy stan jego zdrowia uzasadnia:

  • zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,

  • zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jeżeli lekarz leczący uzna, że ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do pracy, wystawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia na druku ZUS N-9, informując ubezpieczonego o konieczności wystąpienia z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne.

Oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego składa się z 3 części – część I wypełnia osoba ubiegająca się o świadczenie, część II wypełnia płatnik składek, część III wypełnia podmiot wypłacający ubezpieczonemu zasiłek chorobowy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33734 )
Array ( [docId] => 33734 )