Nie będzie waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r.

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 23-12-2013 r.

Osoby, które będą korzystały ze świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r. nie mogą liczyć na podwyższenie podstawy wymiaru zasiłku przyjmowanej do obliczenia wysokości tego świadczenia. Powodem jest niski wskaźnik waloryzacji, który nie przekroczył 100%.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu pełnego okresu należnego zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przyznawane jest ono na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy (tj. 360 dni).

Wysokość tego świadczenia stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego. Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa ta podlega waloryzacji od pierwszego dnia okresu, na który świadczenie zostało przyznane. I tak:

  • jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w I kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w III kwartale w stosunku do I kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

  • jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w II kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w IV kwartale w stosunku do II kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

  • jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w III kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w I kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do III kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

  • jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w IV kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w II kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku kalendarzowego.

 

Obwieszczenie prezesa ZUS z 19 listopada 2013 r. określa, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 roku, nie podlega waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w III kwartale 2013 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2013 roku nie przekroczył 100% i wynosi 97,9%.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33729 )
Array ( [docId] => 33729 )