Wynagrodzenie chorobowe zależy od nowego wymiaru czasu pracy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 08-07-2013 r.

W razie zmiany wymiaru czasu pracy podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Zmiana musi nastąpić w miesiącu, w którym pracownik zachorował lub w miesiącach przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru.

Jeżeli pracownik, któremu zwiększono wymiar czasu pracy, zachorował jeszcze przed tą zmianą i ma ustaloną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z zarobków osiąganych przed zmianą wynagrodzenia, to tak ustalona podstawa wymiaru obowiązuje w przypadku nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego, również po zmianie wymiaru czasu pracy. Gdy jednak w zwolnieniu lekarskim nastąpiłaby jakakolwiek przerwa – podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego po przerwie należałoby obliczyć od nowej podstawy wymiaru, z uwzględnieniem wynagrodzenia ustalonego dla nowego wymiaru czasu pracy.

Oprócz pensji stałej pracownicy zazwyczaj otrzymują jeszcze dodatkowe składniki wynagrodzenia w postaci np. premii kwartalnych lub rocznych. Zmiana wymiaru czasu pracy powoduje, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków premie kwartalne i roczne ustala się w odpowiedniej proporcji do nowego wymiaru czasu pracy. Przypomnieć trzeba, że premie:
  • kwartalne – przyjmuje się w wysokości 1/12 kwot wypłaconych za ostatnie cztery kwartały poprzedzające miesiąc zachorowania,
  • roczne – przyjmuje się w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej za rok poprzedzający powstanie tej niezdolności.

Uwzględniając te składniki w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, trzeba brać pod uwagę zmianę wymiaru czasu pracy. Sposób uwzględniania składnika wynagrodzenia zależy od tego, kiedy nastąpiła ta zmiana. Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w okresie czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy lub w okresie roku poprzedzającego tę niezdolność, składnik kwartalny lub roczny przyjmuje się proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy po zmianie wymiaru czasu pracy, w kwartałach kalendarzowych poprzedzających niezdolność do pracy lub w roku kalendarzowym poprzedzającym tę niezdolność. Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy miała miejsce po upływie czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy lub po zakończeniu roku poprzedzającego tę niezdolność, składnik kwartalny lub roczny przyjmuje się w kwocie przeliczonej odpowiednio do nowego wymiaru czasu pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32916 )
Array ( [docId] => 32916 )