Zasiłek przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 24-06-2013 r.

Jeżeli wynagrodzenie miesięczne nie zostało ustalone w stałej wysokości, lecz jest ono zmienne (akord, stawka godzinowa itp.), to za dni przepracowane w danym miesiącu pracownik musi otrzymać wypracowane w tych dniach kwoty, a za dni choroby – zasiłek lub wynagrodzenie chorobowe.

Zasady obliczania wynagrodzenia w przypadku gdy pracownik w danym miesiącu chorował są uregulowane w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Rozporządzenie to dotyczy wypłaty wynagrodzenia za pracę w miesiącu, w którym pracownik za jego część otrzymał wynagrodzenie za czas choroby określone w art. 92 Kodeksu pracy albo zasiłek z ubezpieczenia chorobowego.

Przykład:

Pracownik, zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, pracuje co drugi tydzień. Ostatnio dostarczył zwolnienie lekarskie wystawione częściowo na dni, które były dla niego wolne od pracy. Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie za czas choroby wypłacane na podstawie art. 92 kp przysługuje za każdy dzień orzeczony w zwolnieniu lekarskim, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Tak więc pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie na dni, które były dla niego dniami wolnymi od pracy, powinien za każdy dzień tego zwolnienia otrzymać zasiłek chorobowy albo wynagrodzenie chorobowe.

Art. 12 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie ma w analizowanej sytuacji zastosowania. Przepis ten dotyczy przypadków, w których pracownik za ten sam dzień otrzymał wynagrodzenia za pracę (ponieważ świadczył pracę) oraz za ten sam dzień otrzymał zwolnienie lekarskie (zwolnienie otrzymał po zakończeniu pracy). W opisanym stanie faktycznym pracownik nie otrzymał zwolnienia za dzień, w którym świadczył pracę, lecz za dzień, który był dla niego wolny od pracy.

W celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowana część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał świadczenia chorobowe – miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez 30 i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32913 )
Array ( [docId] => 32913 )