Wynagrodzenie lub zasiłek po wypadku w drodze do pracy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 02-09-2013 r.

Pracownik, który stał się niezdolny do pracy z powodu wypadku w drodze do lub z pracy, ma prawo najpierw do wynagrodzenia za czas choroby finansowanego przez pracodawcę, a następnie do zasiłku chorobowego. Świadczenia przysługują pracownikowi w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Za czas niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym (a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w roku kalendarzowym) pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Jeżeli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 33 dni albo 14 dni, to pracownikowi od 34. lub od 15. dnia choroby przysługuje zasiłek chorobowy.

Pracownik z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem w drodze do lub z pracy nabywa prawo do świadczenia (wynagrodzenia za czas choroby/zasiłku chorobowego) od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, zarówno wynagrodzenie za czas chorobowy, jak i zasiłek chorobowy przysługują pracownikowi w wysokości 100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu.


Prawo do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy ustalają oraz zasiłek wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (tylko za okres niezdolności przypadający w czasie trwania ubezpieczenia) lub ZUS. Jeżeli pracownik stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy, wynagrodzenie za czas choroby, a następnie zasiłek chorobowy wypłacane są na podstawie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA oraz karty wypadku.

Przykład: pracownik 2 września 2013 r. miał rozpocząć pracę u nowego pracodawcy w ramach pierwszej pracy. Niestety, pierwszego dnia w drodze z domu do pracy uległ wypadkowi. Z tego tytułu od 2 września przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownik, mimo że nie posiada 30-dniowego okresu wyczekiwania, ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a następnie zasiłku chorobowego od pierwszego dnia, w którym miał rozpocząć tę pracę. Będzie miał prawo do wynagrodzenia za czas choroby/zasiłku chorobowego od dnia wypadku, nawet jeżeli nie został jeszcze zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego (pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie pracownika do tego ubezpieczenia od dnia podjęcia pracy).

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi w związku z wypadkiem w drodze do lub z pracy przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni.

wypadek przy pracy, zasiłek chorobowy, wynagrodzenie chorobowe

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32933 )
Array ( [docId] => 32933 )