Drugi pracodawca może wypłacać choremu pracownikowi zasiłek chorobowy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 26-08-2013 r.

Przy dodatkowym zatrudnieniu, rodzaj przysługującego pracownikowi świadczenia chorobowego (wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku) uzależniony jest od tego, czy w podstawowym miejscu pracy osoba ta przebywała w danym roku kalendarzowym na zwolnieniu lekarskim.

Za pierwsze 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym pracownikom przysługuje od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. W przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, okres ten jest krótszy i wynosi 14 dni. Do okresów tych wlicza się wszystkie niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną przypadające w danym roku kalendarzowym, w tym – mające miejsce przed podjęciem dodatkowego zatrudnienia. Od 34. albo 15. dnia choroby pracownikom przysługuje zasiłek z ubezpieczenia chorobowego.

Zasady te nie dotyczą jednak zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego, ponieważ prawo do nich powstaje od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Aby ustalić rodzaj świadczenia przysługującego pracownikowi, pracodawca powinien zażądać zaświadczenia z podstawowego miejsca pracy o tym, czy osoba ta w roku bieżącym chorowała przed podjęciem dodatkowego zatrudnienia, a jeśli tak, to przez ile dni. Dopiero mając takie informacje, może ustalić, czy pracownik nie wykorzystał jeszcze limitu 33 dni, za które przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe.

Jeżeli tak, to mimo że u drugiego pracodawcy jest to pierwsza choroba, przysługiwać mu będzie zasiłek chorobowy, a nie wynagrodzenie chorobowe.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32930 )
Array ( [docId] => 32930 )