Protokół powypadkowy w razie wypadku przy pracy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 26-08-2013 r.

Podstawą do przyznania poszkodowanemu pracownikowi świadczeń w razie wypadku przy pracy jest protokół powypadkowy oraz zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie rejestru wypadków na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.


Podstawowym dokumentem stwierdzającym, że zdarzenie zostało (lub nie) zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, jest protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (zwany dalej protokołem powypadkowym). Ustalenie, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, oraz zbadanie przyczyn wypadku przy pracy należy do obowiązków pracodawcy, który ponosi wszystkie związane z tym koszty. W tym celu pracodawca powołuje zespół powypadkowy, którego zadaniem jest ustalenie, czy zaistniałe w zakładzie pracy zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w terminie późniejszym wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego. Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia (liczba egzemplarzy zależy od liczby osób, które zostały poszkodowane w wypadku).

 

Wzór protokołu powypadkowego został określony w załączniku do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika np. do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia. Pracodawca powinien zatwierdzić protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia, a następnie niezwłocznie doręczyć go poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny zmarłego pracownika. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca musi dostarczyć właściwemu inspektorowi pracy. Protokół powypadkowy należy przechowywać wraz z załączonymi do niego dokumentami przez 10 lat. Każde zdarzenie zaistniałe w zakładzie pracy, nawet takie, które nie zostało uznane za wypadek przy pracy, powinno być zarejestrowane. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie rejestru wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32929 )
Array ( [docId] => 32929 )