Zasiłek chorobowy dla pracownika od 15 dnia choroby

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 07-10-2013 r.

Pracodawca zatrudniający pracowników, którzy ukończyli 50 lat wypłaca im wynagrodzenie chorobowe tylko przez 14 dni. Od 15 dnia choroby takim pracownikom przysługuje zasiłek chorobowy z ZUS.

Artykuł 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy gwarantuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną prawo do 80% wynagrodzenia chorobowego. Jest ono w całości finansowane ze środków pracodawcy. Wynagrodzenie chorobowe co do zasady przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Wyjątek dotyczy pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia. Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika po 50-tce przysługuje za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Oznacza to, że w przypadku niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownika po 50 roku życia już od 15 dnia choroby w ciągu roku kalendarzowego przysługuje mu zasiłek chorobowy z ZUS.

Pracodawca nie ma zatem, tak jak w przypadku innych pracowników, obowiązku finansowania z własnych środków wynagrodzenia chorobowego za okres od 16 do 33 dnia niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego. Krótszy okres pobierania wynagrodzenia chorobowego obowiązuje począwszy od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.

Przykład:

Od 2 września 2013 r. Adam T. jest zatrudniony w firmie handlowej na podstawie umowy o pracę. 1 października Adam T. przedłożył swojemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, zgodnie z którym jest niezdolny do pracy wskutek choroby od 1 do 31 października. Z uwagi na to, że jest to pierwsza niezdolność do pracy Adama T. w 2013 roku i w 2012 roku ukończył on 50 lat, za okres pierwszych 14 dni choroby (tj. od 1 do 14 października) przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, a od 15 dnia choroby (tj. od 15 do 31 października) ma on prawo do zasiłku chorobowego z ZUS.

Przykład 2:

Janina K. jest pracownikiem spółki komandytowej. 21 marca 2013 r. Janina K. ukończyła 50 rok życia, a w okresie od 2 do 30 września była pierwszy raz w tym roku niezdolna do pracy wskutek choroby. Z uwagi na to, że Janina K. ukończyła 50 rok życia w 2013 roku, za wymieniony okres niezdolności do pracy przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe. Dopiero od 2014 roku Janina K. będzie miała prawo do wynagrodzenia chorobowego tylko za pierwsze 14 dni choroby w ciągu roku kalendarzowego, a następnie od 15 dnia choroby do zasiłku chorobowego z ZUS.

Choroba na przełomie roku

Rodzaj świadczenia chorobowego otrzymywanego od 1 stycznia przez pracownika który ukończył 50 lat zależy od tego, czy w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego miał prawo do wynagrodzenia za okres choroby, czy może miał już prawo do zasiłku chorobowego z ZUS. Jeżeli do 31 grudnia pracownik miał prawo do wynagrodzenia chorobowego – to od 1 stycznia pracownikowi temu przysługuje wynagrodzenie – przez kolejny okres 14 dni (okres 14 dni liczony jest od 1 stycznia danego roku) a następnie od 15 dnia choroby do zasiłku chorobowego z ZUS. Jeżeli w dniu 31 grudnia pracownikowi przysługiwał zasiłek chorobowy z ZUS, to od 1 stycznia przysługuje mu nadal zasiłek chorobowy z ZUS.

Jeżeli w niezdolności do pracy wystąpi przerwa, po przerwie pracodawca jest zobowiązany wypłacić takiemu pracownikowi wynagrodzenie za okres 14 dni choroby (okres ten będzie liczony nie od 1 stycznia, ale od pierwszego dnia choroby, przypadającej po przerwie) a następnie od 15 dnia choroby pracownik będzie prawo do zasiłku chorobowego z ZUS.

Podstawa prawna: art. 92 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Wzór Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

pobierz

Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2015/2016

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

pobierz

Polecamy

1531