Zasiłek chorobowy dla pracownika od 15 dnia choroby

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 07-10-2013 r.

Pracodawca zatrudniający pracowników, którzy ukończyli 50 lat wypłaca im wynagrodzenie chorobowe tylko przez 14 dni. Od 15 dnia choroby takim pracownikom przysługuje zasiłek chorobowy z ZUS.

Artykuł 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy gwarantuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną prawo do 80% wynagrodzenia chorobowego. Jest ono w całości finansowane ze środków pracodawcy. Wynagrodzenie chorobowe co do zasady przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Wyjątek dotyczy pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia. Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika po 50-tce przysługuje za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Oznacza to, że w przypadku niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownika po 50 roku życia już od 15 dnia choroby w ciągu roku kalendarzowego przysługuje mu zasiłek chorobowy z ZUS.

Pracodawca nie ma zatem, tak jak w przypadku innych pracowników, obowiązku finansowania z własnych środków wynagrodzenia chorobowego za okres od 16 do 33 dnia niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego. Krótszy okres pobierania wynagrodzenia chorobowego obowiązuje począwszy od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.

Przykład:

Od 2 września 2013 r. Adam T. jest zatrudniony w firmie handlowej na podstawie umowy o pracę. 1 października Adam T. przedłożył swojemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, zgodnie z którym jest niezdolny do pracy wskutek choroby od 1 do 31 października. Z uwagi na to, że jest to pierwsza niezdolność do pracy Adama T. w 2013 roku i w 2012 roku ukończył on 50 lat, za okres pierwszych 14 dni choroby (tj. od 1 do 14 października) przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, a od 15 dnia choroby (tj. od 15 do 31 października) ma on prawo do zasiłku chorobowego z ZUS.

Przykład 2:

Janina K. jest pracownikiem spółki komandytowej. 21 marca 2013 r. Janina K. ukończyła 50 rok życia, a w okresie od 2 do 30 września była pierwszy raz w tym roku niezdolna do pracy wskutek choroby. Z uwagi na to, że Janina K. ukończyła 50 rok życia w 2013 roku, za wymieniony okres niezdolności do pracy przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe. Dopiero od 2014 roku Janina K. będzie miała prawo do wynagrodzenia chorobowego tylko za pierwsze 14 dni choroby w ciągu roku kalendarzowego, a następnie od 15 dnia choroby do zasiłku chorobowego z ZUS.

Choroba na przełomie roku

Rodzaj świadczenia chorobowego otrzymywanego od 1 stycznia przez pracownika który ukończył 50 lat zależy od tego, czy w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego miał prawo do wynagrodzenia za okres choroby, czy może miał już prawo do zasiłku chorobowego z ZUS. Jeżeli do 31 grudnia pracownik miał prawo do wynagrodzenia chorobowego – to od 1 stycznia pracownikowi temu przysługuje wynagrodzenie – przez kolejny okres 14 dni (okres 14 dni liczony jest od 1 stycznia danego roku) a następnie od 15 dnia choroby do zasiłku chorobowego z ZUS. Jeżeli w dniu 31 grudnia pracownikowi przysługiwał zasiłek chorobowy z ZUS, to od 1 stycznia przysługuje mu nadal zasiłek chorobowy z ZUS.

Jeżeli w niezdolności do pracy wystąpi przerwa, po przerwie pracodawca jest zobowiązany wypłacić takiemu pracownikowi wynagrodzenie za okres 14 dni choroby (okres ten będzie liczony nie od 1 stycznia, ale od pierwszego dnia choroby, przypadającej po przerwie) a następnie od 15 dnia choroby pracownik będzie prawo do zasiłku chorobowego z ZUS.

Podstawa prawna: art. 92 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32937 )
Array ( [docId] => 32937 )

Array ( [docId] => 32937 )