Zasiłek chorobowy dla zastępcy po rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem zastępowanym

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 12-11-2012 r.

Pracownik, który zachorował w okresie ubezpieczenia chorobowego, ma prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do tego ubezpieczenia (stosunku pracy). Płatnikiem świadczenia chorobowego jest ZUS. Zatem za okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy przypadające też po rozwiązaniu umowy o pracę w zastępstwie zapłaci ZUS.

Rozwiązanie umowy na zastępstwo

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Tego uregulowania nie stosuje się jednak do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Oznacza to, że umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa nie ulega przedłużeniu do dnia porodu. Jeśli więc pracownik zastępowany powrócił do pracy, to zapewne umowa zastępcy już się rozwiązała.

Zasiłek chorobowy dla zastępcy

Omówimy to zagadnienia na następującym przykładzie:

Pracownica została zatrudniona na zastępstwo do czasu powrotu pracownika będącego na długim zwolnieniu lekarskim. W dniu 1 sierpnia pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie z kodem B (9. tydzień ciąży). Dnia 3 września zastępowany pracownik wrócił do pracy i otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownica w dalszym ciągu jest na zwolnieniu lekarskim. Nasuwa się pytanie, czy ma nadal prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego?

Z powyższego wynika, że pracownica została zatrudniona na umowę o pracę na zastępstwo, a więc na czas określony. Oznacza to, że jej umowa uległa samoistnie rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki została zawarta (z dniem powrotu chorego pracownika do pracy). Zatem jeżeli zachorowała jeszcze będąc w stosunku pracy, czyli w ubezpieczeniu chorobowym, to po ustaniu tytułu do ubezpieczeń (po rozwiązaniu umowy o pracę) ma ona prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS.

 

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • art. 177 § 3, 31 Kodeksu pracy

Autor: Izabela Nowacka - specjalista ds. kadrowo-płacowych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32875 )
Array ( [docId] => 32875 )