Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 11-04-2014 r.

W przypadku gdy niezdolność do pracy pracownika trwa po rozwiązaniu stosunku pracy, za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy przysługuje, pod warunkiem że spełnione są wszystkie warunki przewidziane dla zasiłków za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłek wypłaca oddział ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby niezdolnej do pracy.

Sytuacje, w których przysługują świadczenia po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia przysługuje w trzech sytuacjach:

  1. jeżeli niezdolność do pracy powstała w czasie trwania ubezpieczenia, w tym także w okresie wypowiedzenia i trwa nieprzerwanie również po ustaniu tytułu ubezpieczenia (np. po ustaniu zatrudnienia) lub
  2. gdy niezdolność do pracy powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego i trwa  nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni albo
  3. jeśli niezdolność do pracy powstała nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia, trwa  nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni i jest to choroba zakaźna lub inna choroba (oznaczona w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym „E”), która ujawnia się po okresie dłuższym niż 14 dni.

Sytuacje, w których nie przysługują świadczenia po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Zasiłek chorobowy zarówno z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

  1. ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  2. kontynuuje po ustaniu ubezpieczenia działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo bądź dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
  3. nie nabyła prawa do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania okresu wyczekiwania,
  4. ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  5. podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje byłemu pracownikowi, który prowadzi działalność pozarolniczą w czasie zatrudnienia, jeżeli działalność stanowiąca tytuł do ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia chorobowego nadal istnieje po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje niezależnie od tego, czy z tytułu tej działalności podlega ubezpieczeniu chorobowemu, czy też nie (ubezpieczenie jest dobrowolne). Prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie otrzyma także osoba, która podjęła działalność zarobkową uprawniającą do uposażenia czy np. stypendium sportowego.

Anna Majkowska, specjalista w zakresie zasiłków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34658 )
Array ( [docId] => 34658 )